Gå til sidens hovedinnhold

Etterleverer vi den nasjonale og lokale dugnaden mot korona smittevern

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Myndighetene har kommet med klare oppfordringer og restriksjoner. Meldingen er klar – det manes til nasjonal dugnad mot rask og mulig katastrofal smittespredning. Videre har kommuner og næringsliv satt inn sine egne tiltak. Her har befolkning, ansatte og pårørende blitt gitt noen klare, og noen mindre klare oppfordringer.

Det er bekymringsfullt å registrere at alvoret likevel ikke ser ut til å synke inn over alt. Vi spiser av oljefondet, samtidig som det mangler lokal gitt informasjon, risiko- og konsekvensutredninger. Ikke minst er mangelen på samstemte tiltak mellom nabokommuner, oppsiktsvekkende. I ukene og månedene som kommer vil vi antageligvis ha fasit i hånd. Hva kunne og burde vært gjort annerledes? Spørsmålet er om vi nå skal være føre var enn etter snar.

Setter lys på noen utvalgte forhold, som jeg mener ikke er tilfredsstillende ivaretatt:

• Mangel på informasjon: I våre kommuner er det ikke sørget for å nå ut til alle innbyggere. Spesielt er de eldre og funksjonshemmede i liten grad ivaretatt gjennom informasjonskanalene som benyttes.
• Smittevern: Informasjon og tiltak rundt potensielle smittekilder finnes for øyeblikket i hovedsak bare på internett. Her nås i mindre grad overnevnte befolkningsgruppe. Derfor må kommunene iverksette tiltak og informasjonsflyt som når ut alle innbyggere.
• Pasientkapasitet: Det kan virke som mange tenker at faren for koronasmitte ikke angår dem. En meget undervurdert konsekvens av et høyt antall smittede, er at behandlingskapasiteten på sykehus landet over svekkes. Dessverre er det ikke slik at andre sykdommer eller behov for akutte inngrep opphører med korona virusets inntreden. En stor gruppe pasienter og pårørende, i alle alderskategorier, utsettes for en nærmest uholdbar situasjon. Mange vil nå og fremover stå foran sine kritiske behandlinger på sykehus. Disse er avhengige av et smittefritt sykehuspersonell som har tilstrekkelig kapasitet til forskjellige behandlingsformer.

Jeg føler derfor et ansvar for å påpeke at min omgangskrets og families helse også er ditt ansvar. På samme måte som din eldre slektning, kronisk syke nabo, eller astmasyke barn nå er mitt ansvar. Jeg kommer til å gjøre mitt. Etterpåklokskap eller arroganse vil ikke hjelpe, verken dine eller mine nære.

Kommer du til å gjøre ditt i dugnaden mot smittespredning?

Bekymret men ikke hysterisk,
selv om NRK akkurat nå melder om 500 i karantene ved Nordlandssykehuset

Kommentarer til denne saken