Det ville ikke kunnet skjedd uten frie medier som aldri ga seg, selv om det ble lagt utallige hindre i veien for både innsikt og åpenhet.

Så om noen er stjerna i dag, er det nok heller E24 enn Erna.

Dessverre er det ikke alle som ser det slik.

I timene etter Erna Solbergs pressekonferanse på fredag antydet tre sentrale Ap-politikere at media bevisst hadde holdt tilbake opplysninger for å hjelpe Høyre til en valgseier.

Det skjedde helt uten dokumentasjon, eller noen antydning om hva som skulle vært medias motiv for å hjelpe Høyre.

Hadde jeg hatt disse politikerne konspiratoriske hjernevinninger kunne jeg antydet at uttalelsene skyldes tilbakeholdt surhet over at media også har avslørt juks og fanteri i Aps rekker, men jeg lar det ligge.

Og gir heller ros til LO-leder (og sentralstyremedlem i Ap) Peggy Hessen Følvik som raskt trakk sin uttalelse, og skyldte den på frustrasjon over valgnederlaget.

Skylden for at det tok så lang tid å få fakta på bordet i denne saken har selvsagt ikke media., det skyldes en bevisst sendrektighet fra Sindre Finnes og Erna Solberg når det gjelder å svare ærlig på spørsmål.

Kan det dokumenteres at dette ble gjort for å hindre en publisering før valget bør Erna Solberg aldri mer kunne bli statsminister i Norge.

Å skylde på journalistene blir derimot helt meningsløst, og bidrar aktivt til å undergrave skillet mellom redaktørstyrte medier og mer eller mindre politisk vridde nettsider og sosiale medieaktører med en åpenbar agenda.

Sannheten er jo heller at uten årvåkne og pågående medier ville denne saken antakelig aldri blitt avslørt.

Det skyldes at svært mye av fakta rundt Sindre Finnes´ aksjehandler - og sittende regjeringsmedlemmers regelbrudd - er skjult bak tykke murer av hemmelighold.

Noe av dette er nødvendig, blant annet av hensyn til privatlivets fred. Men mye av hemmeligholdet synes unødvendig og primært på plass for å vanskeliggjøre innsikt i saker av stor offentlig interesse.

Dette synes politikerne å være mindre opptatt av enn å klandre media.

Ja, det kan synes som om mange av dem foretrekker det slik.

Det er for eksempel ti år siden Stortinget ba regjeringen etablere en ordning som sikret åpenhet om eierne av aksjeselskaper.

Verken Solbergs eller Støres regjering har fulgt opp dette på noen god måte.

Det er fraværet av en slik oppdaterte aksjeoversikt som har gjort det mulig for Finnes å skjule sine aksjekjøp for både kona og offentligheten.

Akkurat det skyldes utelukkende manglende politisk vilje.

For som generalsekretæren i Norsk Presseforbund skriver i E24: Rekk opp hånden den som mener åpenhet om hvem som eier aksjer er unødvendig!

Og det slutter ikke der. Sittende regjering har nærmest gjort det til et prestisjeprosjekt å redusere offentlighetens mulighet for innsikt i dens saksbehandling.

Den innstrammingen i offentlighetsloven justisdepartementet foreslår er slaktet av blant annet samtlige ytringsfrihetsorganisasjoner, LO, KS og tidligere riksrevisor (og høyrestatsråd) Per Kristian Foss.

Etter det som har skjedd denne sommeren er det uforståelig at regjeringen holder fast ved disse innstrammingene.

Mer åpenhet, økt offentlighet og større transparens er enste måten å gjenopprette folkets tillit til politikerne på.

Det tilsier enda videre rammer i offentlighetsloven og en rask oppfylling av Stortingets ønske om mer tilgjengelige aksjeregistre.

Ikke det motsatte.

De etiske gudene skal vite at det er mye å kritisere oss i media for.

Vi journalister er ikke alltid stjerna, og kan klart bli bedre på å ta kritikk - og å gi hverandre kritikk internt.

Men akkurat i denne saken har E24 gjort akkurat det media skal være til for; kontrollere at makt ikke misbrukes.

Akkurat står det faktisk mer stjerneglans av enn enkelte politikeres adferd de siste månedene.