Etter én måned med ulovlig beiting lover reineieren å holde styr på dyrene sine

Rasende Reipå-bønder mener Fylkemannen har sviktet etter at flere hundre rein ble sluppet på beite i Nordre Meløy rett før jul i fjor.