Den religiøse siden ved påske har blitt borte for mange. Ordet påske kommer opprinnelig fra det hebraiske ordet Pesach som direkte oversatt betyr «å gå forbi». Og det er det mange nordmenn som gjør. De går forbi påskas innhold.

Påska feires på mange måter. Mange er ikke engang klar over hvorfor vi har en ukes ferie i mars/april. Noen tror kanskje det er en ekstra ferieuke kjempet fram av LO?

Liv og død – det er jo hva påska dypest sett handler om. Livet blir fattigere hvis vi ikke gir plass til både sorg og glede, langfredager og påskemorgener.

Påska er på mange måter forbundet med symboler. Korset symboliserer Jesu død. Og mange av oss opplever flere korsdager gjennom livet. Dager som er tunge og vanskelige. Vi har alle våre kors å bære. Lammet er et bilde på Jesus som ofret seg selv. Og egget symboliserer livet som bryter fram. Og ordentlig påske blir det jo ikke uten egg. Det er et bilde på Jesus som bryter seg ut av døden, men også et bilde på at vi mennesker blir født på ny. Også påskeliljene er et symbol på de nye livet. Og sola som vi alle er opptatt av i påskehøytiden er fra gammelt av et kristent symbol fordi Jesus og sola gir liv og vekst.

Når vi feirer påske og ser noen av disse symbolene ved frokostbordet, i et ukeblad, på tv eller ute i naturen kan vi kanskje tenke litt over hva de betyr.

Vi opplever mange langfredager for tiden. For pandemien gjør noe med oss alle. Men uten håp er det vanskelig å leve! Livet blir fattigere hvis vi ikke gir plass til både sorg og glede, langfredager og påskemorgener. Langfredag er en sentral dag, ikke bare i påskeuken. Men mange opplever langfredag daglig i disse usikre tider, ja det har blitt for mange av dem, altfor mange det siste året.

Men etter langfredag kommer påskemorgen! Livet vil vinne, Det er i dette håpet vi lever.

Men håp er ikke det samme som optimisme. Vi er realister og vet så utmerket godt at vi må fortsatt leve i spenningen mellom langfredag og påskemorgen, sorg og glede, død og liv. Og det er dette livet med alle sine motsetninger som kommer til uttrykk i påskehøytiden!

Knut Sand Bakken, prest, Oslo