For 21 år siden ble Schjelderup hentet inn som den første informasjonsmedarbeideren i PBL, som kommunikasjonsansvarlig.

Siden har bodømannen steget i gradene. Siden 2014 har Schjelderup vært viseadministrerende direktør og senere også organisasjonsdirektør i PBL.

53-åringen har vært konstituert i stillingen som administrerende direktør etter at Anne Lindboe sa opp ved nyttår.

Nå har han takket ja til jobben som ny toppsjef i bedriften som har base i Bodø med over hundre medarbeidere.

– Det er både en glede og en ære å få denne tilliten fra styret. Barnehagesektoren og medlemsbarnehagene er inne i en krevende tid. Men vår organisasjon er godt rustet til å gjøre en god og viktig jobb for barna og medlemsbarnehagene. Det ser jeg fram til fortsatt å kunne bidra til, sier Jørn-Tommy Schjelderup til pbl.no.

Styreleder Eirik Husby er sikker på at de har fått rett person inn.

– Jørn-Tommy kjenner barnehagesektoren bedre enn de fleste, og han kjenner PBL-organisasjonen bedre enn kanskje noen andre. Han har vært en sentral drivkraft i PBLs arbeid helt siden før barnehageforliket, og han har vist evne både til å gjøre langsiktige strategiske vurderinger og til å engasjere seg i de daglige gjøremål i hele organisasjonen, sier styrelederen.

Til pbl.no sier den nye sjefen at norsk barnehagesektor har hatt en eventyrlig utvikling i løpet av de siste 20 årene.

Men han påpeker at jobben på langt nær er gjort:

– Vi skal ha barnehager der hvert enkelt barn blir sett og der behovene deres blir tatt på alvor. Det er det veldig mange gode barnehager der ute som er flinke til. Men kvaliteten varierer fortsatt for mye. Alle barn fortjener å gå i en god barnehage. Og skal vi gi alle barn den barnehagen de fortjener, må vi bygge videre på suksessen med barnehageforliket, ikke risikere å rive ned gode tilbud og på den måten sette utviklingen mange år tilbake. Og vi må sikre at alle typer barnehager har rammevilkår til å kunne levere gode tilbud i tråd med gjeldende krav til kvalitet.