Den store vinneren ved årets Sametingsvalg er Nordkalottfolket.

NSR fikk 32,5 % av stemmene. Dette er en tilbakegang på 7,5%.

Nordkalottfolket fikk en oppslutning på 19,1% og ble med dette det neststørste partiet på Sametinget. Dette er en fremgang på 13,6%.

NSR fikk størst prosentvis oppslutning i de valgkretsene som ligger langt unna de samiske kjerneområdene (Vesthavet valgkrets, 41,6%, Sør-samisk valgkrets 56,7 %, Sør-Norge: 35,7%.

Nordkalottfolket fikk en oppslutning i Avjovarri valgkrets på 18,1% mot NSR 24%. (Porsanger, Karasjok og Kautokeino kommuner. Valgkretsen tilhører det samiske kjerneområdet.)

I Nordre valgkrets (Kommunene: Nordkapp, Måsøy, Hammerfest, Alta, Hasvik, Loppa) fikk Nordkalottfolket en oppslutning på 37,1% mot NSR 20,1%) Dette er den samme valgkretsen som NSR sin samtingspresidentkandidat stilte opp i.

Nordkalottfolket har i valgkampen profilert seg med at de er for likeverd mellom befolkningsgruppene. Senest i dag uttalte lederen i partiet til «NRK Troms og Finnmark» at «Vi har gått til valg på likeverdighet internt i det samiske samfunnet, en likeverdighet som ikke finnes i dag, og likeverdighet mellom nordmenn, samer og kvener»

Hver 5. velger i Sametingsvalget har altså gitt sin tilslutning til dette budskapet. Et budskap som står i skarpt kontrast til den forskjellsbehandlingen på etnisk- og avstammingsrelatert grunnlag som NSR forfekter. (En må også ta med stemmene til Frp her. Frp fikk 4,2% oppslutning.)

Om Nordkalottfolket holder det de sier, så kommer synspunkter som er tuftet på prinsippet om etnisk- og demokratisk likeverd til å bli forfektet med tyngde fra Sametingets talerstol.

Om så skjer, vil det være svært gledelig og innebære noe nytt i Sametingets historie.