Gå til sidens hovedinnhold

Etabler Sjunkhatten Folkehøgskole!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nordland SVs årsmøte vedtok forrige helg å be regjeringen sørge for finansiering av Sjunkhatten Folkehøgskole i Fauske allerede i revidert statsbudsjett 2021.

Vi har kun åtte folkehøgskoler i Nord-Norge. Av landets 82 folkehøgskoler, er kun åtte i Nord-Norge. Fauske kommune og Fauna KF har siden 2012 jobbet med å få realisert Sjunkhatten folkehøgskole – en reelt universelt utformet og barrierefri folkehøgskole for mangfoldet av ungdom. En ny folkehøgskole ved Sjunkhatten nasjonalpark i Fauske som er universelt utformet og barrierefri vil være positivt for hele regionen, og den vil bli den første av sitt slag i landet.

Vi reagerer sterkt på at politikere skal ha spurt ungdom om å stille opp som stakkarslige ofre for å få støtte til byggingen av skolen, som ble omtalt i en artikkel i NRK Nordland. Det å se på ungdommer med funksjonsnedsettelse som ofre hører ikke hjemme noe sted. Nordland SV har gjort sitt vedtak på bakgrunn av at alle skal ha like muligheter, og SV har helhjertet støttet Sjunkhatten folkehøgskole med både positive merknader i statsbudsjett og forslag om tilskudd siden 2014. Unge med funksjonsnedsettelse fortjener en universell og barrierefri folkehøgskole uten at de skal måtte blottlegge sine utfordringer.

Denne saken viser at det er på tide at Norge får FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevner (CRPD) inn i norsk lov. Dette har vi i SV foreslått i Stortinget gjentatte ganger og at vi håper å få med oss et flertall når saken igjen behandles i Stortinget 9. mars.

Skolen planlegges etablert 50 minutters kjøretur fra Bodø sentrum, et steinkast fra Sjunkhatten Nasjonalpark. Denne har status som barn og unges nasjonalpark.

Beliggenheten er avgjørende for å kunne nyttiggjøre seg den kunnskap, kompetanse og universelle tilretteleggingen som er gjort av Valnesfjord helsesportssenter (VHSS) i over 40 år. Her ligger også Nasjonalt kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, og Nav Nordlands lager for aktivitetshjelpemidler. Samlokalisering med dette miljøet vil forsterke elevenes mulighetsrom, og tilføre landsdelens ledende kompetansemiljø innenfor fagområdet rehabilitering/ habilitering betydelige utviklingsmuligheter. Fauske kommune har avsatt tomt som er under regulering, i umiddelbar nærhet til VHSS.

Sjunkhatten folkehøgskole er planlagt å inngå som en del av Bodø «Europeisk Kulturhovedstad 2024», og blant annet Nordland fylkesting, Salten regionråd og BRUS (Bodøregionens utviklingsselskap) har støttet prosjektet.

Årsmøtet i Nordland SV ber regjeringen sørge for finansiering av Sjunkhatten Folkehøyskole i revidert statsbudsjett 2021, eller senest i statsbudsjettet 2022. Det bør samtidig vurderes om Statsbygg kan bygge skolen.

Kommentarer til denne saken