Gå til sidens hovedinnhold

Et viktig og helt spesielt grenseoppdrag

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

1369 personer ble bortvist fra Norge de fire første ukene i år. 388 av disse i uke 4 noe som er 164 flere enn i uke 3. De fleste bortvises på grunn av manglende negativ Covid-test som er et krav for å få komme inn i landet. De fleste som bortvises er svenske statsborgere.

Politiet har siden mars i fjor utført et helt annerledes grenseoppdrag enn det politiet vanligvis har. Det gjennomføres midlertidig personkontroll på indre Schengen-grense, både land, luft og sjø. Den midlertidige grensekontrollen er innført for å hindre importsmitte og spredning av Covid-19 i Norge. Politiet tar gjennom grensekontrollen et betydelig ansvar for å hindre smittespredningen.

Det er første gang siden vi ble en del av Schengen-samarbeidet at vi har kontroll på indre Schengen-grense i dette i omfanget og over så lang tid. Vi må nok tilbake til tiden før den nordiske passfriheten ble innført i 1954 for å se et likt omfang av kontroll på grensen vår.

Politiet var i utgangspunktet ikke bemannet for å ha grensekontroll på den over 230 mil lange grensen på land mot Sverige og Finland, i tillegg til flyplasser og havner. Vi er derfor helt avhengig av de 400 tjenestepersonene vi fikk ansette i fjor høst. Mange av disse er øremerket til arbeid på grensen og gjør utmerket jobb i tråd med oppdraget vi har fått. Flere steder har vi fått god og nødvendig bistand fra Heimevernet og Tolletaten til personkontroll. I perioder har vi også omdisponert mannskap fra Utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet til å bistå med grensekontroll. Det fantes få fasiliteter for å gjennomføre grensekontroll på landegrensen, så her må mannskapene våre jobbe fra provisoriske løsninger på høyfjell og andre steder langt fra politikontorene.

Komplisert regelverk under stadig endring

Regelverket som regulerer hvem som har tilgang til riket har av naturlige årsaker blitt endret svært mange ganger siden mars. Ofte får politiet kun noen timers varsel om hvilke regler vi skal håndheve. Kompleksiteten øker også fordi innreisereglene skal sees i sammenheng med reglene om hvem som skal testes og hvem som skal i karantene. Det krever at politiet har et tett samspill med de øvrige myndighetene som har et ansvar her, særlig helsemyndigheter og kommuner.

Akkurat nå er det svært få som har anledning til komme inn i landet. Det vil forhåpentligvis endre seg. Unntakene byr på mange skjønnsmessige vurderinger, og risikoen for at politiets vurderinger blir ulike fra sted til sted er dessverre til stede.

Noen grupper har unntak fra test, noen har lov til å benytte stengte overgangssteder, mens andre har unntak fra innreiseregistrering. I tillegg har vi til tider "gule" land med helt andre regler for innreise enn de som gjelder for "røde" land. Å sørge for at mannskapene som står på grensen har siste oppdaterte informasjon om regelverket er en stor og krevende jobb. Vi gjør vårt aller beste for at alle som kommer til grensen skal behandles korrekt og i henhold til det enhver tid gjeldende regelverket. Men ber samtidig om forståelse for at arbeidet er utfordrende.

Antallet steder man lovlige kan passere grensen er redusert

Det er i denne spesielle situasjonen definert hvilke grenseoverganger som er godkjente og hvilke som er ulovlig å bruke og i tillegg er noen fysisk stengt. I skrivende stund er det 32 godkjente grenseovergangssteder på indre Schengen-grense. Disse har tilknyttet testkapasitet for covidtest. Politiet er til stede på disse overgangene, men vi bruker også mobile patruljer som jobber kunnskapsstyrt og kontrollerer øvrige veier inn til Norge som er stengt. Politiet er ikke overalt til enhver tid. Men det er ikke tilfeldig hvor vi er. Vi følger med og innhenter informasjon fra egne kilder, Tollvesenet og Statens vegvesen for å ha god oversikt over trafikkbildet.

Det er straffbart å bruke de grensepasseringsstedene som ikke er godkjente, og politiet har gitt bøter til personer som har reist over slike overganger.

Håndhever koronaregler Den alvorlige situasjonen gjør at politiet prioriterer brudd på smittevernregler og ulovlig innreise. Vi bruker ressurser på å følge med på smittesituasjonen og håndhever brudd på smittevernregler, så langt dette er forenlig med prioriteringen av andre viktige oppgaver. Vi er også tydelige på å kommunisere hvilke konsekvenser brudd på smittevernreglene kan føre til.

I tillegg må vi fortløpende vurdere forhold knyttet til smittevern og egen virksomhet. Utvikling i smittesituasjon påvirker vurderingene vi gjør. Vi kan ikke risikere at et smitteutbrudd setter store deler av politistyrken ut av spill. Det har vi til nå unngått takket være dyktige ansatte som har fulgt smitteverntiltakene. Også vi gleder oss til å kunne leve mer normalt. Derfor er det viktig at vi alle sammen følger de til enhver tid gjeldende smittevernråd, nasjonalt og lokalt.

Kommentarer til denne saken