Nå har Høyre/Arbeiderpartiet med klart overlegg skapt en helt ødeleggende og unødvendig energisituasjon i Sør-Norge og kanskje etter hvert i Nord-Norge. Det som skjer nå, er villet av disse to partiene. De har tilgang til nok dyktige økonomer og andre fagfolk til selvsagt å forstå hva en større økning av eksport av energi til Europa etter hvert ville bety for strømprisene og inntektene til staten, fylkeskommuner og kommuner. Norske strømpriser blir da nødvendigvis på nivå med de Europeiske strømprisene som alltid har vært klart høyere enn de norske, især i våre dager med et energiskifte som synes å være i kaos. Likevel går de omkring og later som det hele overrasker dem og at det nærmest må ha skjedd en helt uventet ulykke. I ly av påstander om at de skal følge med og foreta utredninger lot de eksporten av strøm gå for fullt selv om magasinene var lavere enn noen gang, noen nesten tomme. Selv hevder de hele tiden at vi har for lite energi i landet vårt. Har man for lite, så fortsetter man selvsagt å selge bort enda mer av det man har??? Det er tydeligvis slik våre sentrale politikere tenker for tiden, i motsetning til vanlige normale mennesker. Når regjeringen hele tiden følger nøye med det som skjer og utreder og utreder for lenge, kalles det til slutt ikke utredning, men trenering, og det er jo noe helt annet. Strømkablene til Storbritannia og Tyskland skal med tilhørende trafostasjoner ha kostet 30–40 milliarder kroner. Slik pengebruk gjøres ikke uten at man vet hva man tjener på det og hva andre (forbrukerne) taper på det.

EU-elskere og globallister som flere politikere åpenbart er, bryr de seg ikke så mye om situasjonen for vanlige nordmenn, deres egne medborgere i vårt felles samfunn. Det må jo dessuten være hyggelig for norske sentrale EU-elskende politikere å kunne innynde seg hos europeiske ledere ved å forære dem muligheten til å få nærmest ubegrenset tilgang til norsk fornybar vannkraft (særdeles viktig infrastruktur for Norge) som ifølge vannkraftloven tilhører DEN NORSKE allmennheten og skal forvaltes av det offentlige til BESTE for DEN NORSKE allmennheten. Etter mitt syn har Høyre/Arbeiderpartiet m.fl. slik sett brutt målsettingen med vannkraftloven. Det har ført til stor økonomisk skade, bekymring, sorg og fortvilelse for husholdninger og næringsliv i Sør-Norge og til dels i resten av landet pga. medfølgende generell prisstigning og rentestigning. Rentehevningene for boliglån vil kunne ødelegge livene i lang tid for mange unge familier, våre barn og barnebarn. Hvordan kan noen orke å stemme på disse partiene? Disse politikerne har heller gjort seg fortjent til å få «sparken» så snart som mulig. Ingen bør stemme på dem eller deres partier. Allerede ved kommende kommunevalg bør man som en slags oppvarming markere sin sterke misnøye med disse to partiene. Vi må bruke et språk som disse politikerne forstår. Man kan rett og slett ikke tillate seg å forvalte noe av det viktigste av norsk infrastruktur, vannkraften, slik det her er gjort.

Forbløffende nok ser det ikke ut til at Høyre/Arbeiderpartiet synes de allerede har skapt stor nok skade og bekymring for landet vårt. De vil faktisk absolutt ta fra befolkningen og næringslivet på land ytterligere store strømmengder med påfølgende prisstigninger/renteøkninger. De skal sende strøm i store mengder fra land til oljeplattformer/produksjonsområder for gass. Hvorfor kan ikke oljeplattformene/produksjonsområdene få fortsette å skaffe seg energi med gass, slik de har gjort fram til nå? Nå har jo EU erklært gasskraft nærmest som grønn energi, noe den faktisk også er. Det er ikke noe som gjør kloden mer grønn enn CO₂. I Europa går flere land til og med mer og mer over til å også reetablere kullkraftverk for å skaffe seg energien de har behov for.

Hadde vi ikke hatt utenlandskabler, hadde vannmagasina i Sør-Norge hatt ca. 13 % mer vann eller mer og vi hadde i tillegg hatt vårt eget atskilte norske strømmarked med en mer overkommelig strømpris uavhengig av Europas gasspriser. Vi hadde også vært mindre knyttet til EU. I tillegg kan vi oppgradere og dels utvide vår vannkraft, bygge ut mer ny vannkraft, drive massiv energieffektivisering og bygge moderne og tryggere atomkraftverk. Vi kan trygge energiforsyningen uten å ha strømkabler til utlandet i bruk.

Det er den såkalte klimakrisen som er den langvarige hovedårsaken til energiproblemene i Norge og Europa. Om Norge hadde fjernet alle sine utslipp av CO₂, ville det ikke hatt noen som helst målbar virkning på temperaturen i atmosfæren nå eller om hundre år og selvsagt heller ikke klimaet. Det vi gjør, har altså ingen virkning på problemet, men det skader det norske samfunnet på en dramatisk måte. En slik utslippsreduksjon i hele Europa vil også faktisk bety svært lite for temperaturen.

La ikke energiskiftet, EU, EØS og Acer ødelegge det norske samfunnet.