Helse Nord RHF er regionalt helseforetak i Nord-Norge og den største bedriften/foretaket i landsdelen med ca. 18.000 ansatte. Deres hovedoppgave er å sørge for at innbyggere i regionen får best mulig medisinsk spesialistbehandlingen så fort som mulig etter helseforetaksloven i Norge når de trenger dette. Uansett hvor disse er bosatte i helseregionen.

Som et regionalt og overordnet helseforetak (RHF) har Helse Nord i tillegg som en pålagt oppgave etter helseforetaksloven i Norge å sette tidligere helseminister Bent Høies sykehusvedtak fra 27. januar 2020 i verk. Sammen med helseforetaket Helgelandssykehuset HF.

Når det gjelder det rent økonomiske så er Helse Nord RHF eid av staten, som representeres av Helse – og omsorgsministeren i Norge og kan dermed ikke gå konkurs. Og som det heter: «Eier hefter ubegrenset for foretakets fordringer». Samtidig må helseforetaket drive ansvarlig økonomisk innenfor de økonomiske rammer som er gitt dem i form av budsjett og lån.

Det nåværende styret i Helse Nord RHF må kunne sies å være et underlig og merkverdig styre særlig av to grunner:

For det første framstår dette styret som rett og slett inkompetent til å skulle ivareta sin hovedoppgave, altså å «sørge for» at innbyggere i regionen får best mulig medisinsk spesialistbehandlingen så fort som mulig når de trenger dette uansett hvor disse er bosatte i helseregionen. På grunn av at styremedlemmer ikke har den nødvendige bakgrunn og kompetanse til å skulle inneha et slikt ansvar.

Helse Nord har i tillegg i flere år opptrådt og agert mer som et rent (lokal) politisk organ enn som et helseforetak. Som det i utgangspunktet skal være. Grelle eksempler på dette er tarmkreftkirurgisaken ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen og saken om sommerstengte fødeavdelinger på Helgeland i 2022.

Når ett av sykehusene ikke holder mål på et spesifikt område så må om så heller hele regionen være fri for dette området.

I Helse Nord så lønner det seg ikke å være gode nå noe. Men å være dårlig. I tillegg til å sette i gang et salig spetakkel når en ikke får viljen sin. Med en uttalt agenda mot ledelsen i foretaket og det andre sykehuset som har vært god. I beste politiske tradisjon.

Økonomien i Helse Nord RHF er nå etter hvert i realiteten i fritt fall. Helse Nord har i dag en kassakreditt på 2300 millioner kroner. Nesten to og en halv milliard kroner. Hele «pengekassen» i Helse Nord er på 20 milliarder. Helse Nord kan være blakk om et par måneder. Og hva skal det da bli med investeringer i sykehusprosessen på Helgeland?

Hvordan blir det da med «HOVEDSYKEHUSET» i Sandnessjøen og omegn»? Som etter hvert i omfang bare blir større og større og som nå framstår omtrent i størrelse som Rigshospitalet i København. Minst.

Hva da med andre planlagte investeringer i sykehusprosessen som rus og psykisk helse, fødselsmedisin og prehospitale tjenester?

Nå kan altså Helse Nord RHF i verste fall risikere og gå tom for penger til sommeren. De kan rett og slett ikke fortsette med å gjøre sine lovpålagte oppgaver som et overordnet helseforetak i en region. Og hvordan skal det da bli da med pasientbehandling innenfor dette?

I aller verste fall må pårørende da selv ta ansvar for å for eksempel frakte sine egne videre til andre sykehus. Eller de må selv ta med mat og drikke til dem hjemmefra så de skal få dette i seg. Jo da, slikt som dette høres helt sprøtt ut. Men det er dessverre realistisk. Hvis Helse Nord RHF ikke har penger til å drive med den påkrevde pasientbehandlingen så må noen andre enn dem ta over for dem og gjøre dette.

Fordi pasienter må i noen tilfeller sendes videre til andre sykehus for behandling. De kan heller ikke bare tørke inn der de ligger i sykehussengene.

Som det av og til sies: «Når noen ikke kan tenke selv så må noen andre tenke for dem».

Økonomien i Helse Nord er rett og slett vanstyrt. Å drive for kreditors regning er heller ikke lov i Norge.

Og hvor er helseminister, helsedirektorat, helsetilsyn og statsforvalter her?

Har vi noe slikt som dette lenger her i landet?

Vel. I så fall så er det kanskje på tide at disse nå reiser seg og reagerer. For PASIENTENES del. Som helseforetak og sykehus i utgangspunktet skal være til for.