Avisa Nordland rettet nylig søkelyset mot en svært uheldig utvikling innen aldersbestemt fotball i Salten.

Der kunne fotballdommeren Simen Haug fra Glomfjord fortelle om en økende tendens til utskjelling og hets på våre lokale fotballbaner.

Haug er selv 15 år gammel og de lagene han dømmer består gjerne av enda yngre spillere. Likevel preges kampene i økende grad av hva som kun kan kalles "voksen språkbruk".

Dommer Simen (15) ble oppringt og kalt «feit homo» etter kamp – nå tar han et oppgjør mot kulturen

Og det er ikke bare de unge spillerne som bidrar til å forsure dommergjerningen, voksne er ofte ende verre. Enten de er foreldre som følger sine unge, håpefulle fra tilskuerplass eller godt voksne trenere.

Haug er også blitt oppringt etter kamp og kalt en "feit homo».

Haug sier til AN at de gjentatte utskjellingene gjør at han er i ferd med å miste gleden av å dømme fotballkamper. Det er trist, og noe en 15 år gammel gutt skulle sluppet, uansett hva han gjør.

Dette vil også kunne avskrekke andre ungdommer fra å ta opp dommergjerningen. Det kan på sikt skape problemer med å gi unge fotballspillere et fullgodt kamptilbud, særlig i distriktene.

Haugs dommermentor, Jan Birger Hansen (29) sier man distriktene er få dommere og hvis ikke klimaet rundt kampene bedres er det ingen av dem som gidder å fortsette med dette.

Da må dommerne hentes fra Bodø og det vil medføre betydelige utgifter for arrangørklubbene. I tillegg kunne også rekrutteringen av dommere i Bodø vært bedre.

Simen Haug har all ære av stå fram og belyse dette problemet. Og ikke bare for fotballen. Det som skjer på fotballbanene i Salten er nemlig også del av et større problem.

Vi vet fra flere undersøkelser at stadig flere ungdommer utsettes for hets og mobbing, både på nettet og andre steder. Skjellsordene sitter løst, også slike vi håpet vi hadde lagt bak oss.

Det gjør livet vanskeligere for mange, ja, i enkelte tilfeller så vanskelig at man velger å gjøre slutt på det. Og der det ikke får så dramatiske følger har det en klart dempende effekt på ungdommer lyst til å ytre seg i det offentlige rom.

Det berøver den offentlige debatt for viktige stemmer og skaper slik et demokratisk problem for oss som samfunn.

Ekstra ille er det når denne type utskjelling kommer fra voksne mennesker som burde vite bedre.

Alle som har spilt fotball vet at det til tider kan bli temperamentsfullt ute på banen. Da trenger vi voksne som kan roe gemyttene, ikke pisker dem ytterligere opp.

Slik sett er det som skjer i ungdomsfotballen også et tegn på et stadig dårligere debattklima mellom voksne.

Barn har en tendens til å ta etter voksne, og her svikter mange i sin rolle som oppdragere, enten de er foreldre eller trenere. Og svikten strekker seg langt ut over fotballbanen og Salten.

Slik sett er det modige Simen Haug kan fortelle også et symptom på et økende samfunnsproblem.

Når våre samtaler i økende grad synes å forfalle til en serie utskjellinger går samfunnsdebatten til slutt i stå, og med det vår evne til å finne rasjonelle løsninger på våre felles problemer.