2020 blir på mange måter et avgjørende år for det som kanskje er Bodøs mest framtidsrettede prosjekt noensinne; Ny by-ny flyplass.

Så langt har mye oppmerksomhet vært rettet mot flytting av flyplassen. Det er et helt nødvendig element for å kunne utvikle en ny bydel, og en prosess som må komme først.

Nå synes de siste detaljer i finansieringen å være på plass, og da er det på tide å tenke ett skritt videre: hva skal vi fylle Bodøs nye bydel med?

Det var da også tema for et godt besøkt folkemøte denne uken. Der fikk de som var interessert høre mer om hvordan ulike arkitekter ser for seg den nye byen, samtid som de oppmøtte fikk komme med sine innspill.

Dermed starter en helt nødvendig, folkelig involvering i prosjektet, og den bør videreføres og forsterkes i 2020.

Så langt har den nye byen mest eksistert som en visjon, primært hos politikere og byutviklere.

I løpet av 2020 vil det hele bli mer konkret. Tre utvalgte arkitektteam deltok på møtet, der de tok imot innspill.

Nå skal teamene bearbeide dette, før de kommer tilbake i midten av februar for å presentere sine innledende ideer. Da får innbyggerne gi sine tilbakemeldinger på hva de liker og hva som kunne vært bedre.

Teamene vil så ta dette med seg i det videre arbeidet, før endelig presentasjon i april.

Dette er første fase i en lang prosess, og ingen vet hvilket av de tre teamene som kommer med det beste opplegget. Først når det er valgt vil vi vite noe mer konkret om hvordan den nye byen kan bli seende ut.

Men det er viktig at alle i Bodø bruker tiden fram til neste møte til å tenke gjennom hva de ønsker seg. Det er nå befolkningen har størst innflytelse på utviklingen, og det er viktig at så mange som mulig griper den sjansen.

Folkelige deltakelse vil være en nøkkel til et vellykket prosjekt, og det vil ikke stoppe opp i april.

Men det er for sent å klage over at man ikke ble hørt, hvis man ikke sier noe før de overordnede rammer for prosjektet er lagt.

Vi vet allerede noe om hva folk i Bodø ønsker seg av den nye byen. Prosjektledelsen har allerede fått inn ønsker om flere parker, kultursenter, sykkelfasiliteter, elver i byen, grøntområder og korridorer, idrettsfasiliteter o.l.

Mye av dette handler om å skape trivsel og aktivitet, gjerne innenfor en grønn og klimavennlig ramme. Det siste er en av hoveddrivkreftene bak prosjektet, og en av grunnen til at det følges med spenning av byutviklere over hele verden.

Utfordringen er å ikke fokusere for mye på tekniske løsninger, men på at de som skal bo i byen får et godt bomiljø.

Da vil et våkent engasjement fra Bodøs innbyggere være en viktig nøkkel. Både i 2020 og i årene framover.