Hunden Milla havnet først i peisen, deretter ble hun skåldet i dusjen. Det var «ulykker», sa eieren. Han tok henne ikke til veterinær før flere dager etterpå hver gang.

Denne type hendelser skjer. Ofte går det enda lengre. Altfor ofte blir det aldri oppdaget eller etterforsket. Dyrepolitiet skal nå bli landsdekkende, i alle fall på papiret. I praksis er vi fortsatt milevis unna målet om å bekjempe dyrekriminalitet.

I fjor mottok Mattilsynet 12.406 bekymringsmeldinger om dyrevelferd. Bare et mindretall av disse utløste et tilsyn, og kun 47 resulterte i en politianmeldelse. Det er knappe 0,4 prosent! Undersøkelser viser også at det i gjennomsnitt tar sju år fra første inspeksjon til et aktivitetsforbud blir ilagt.

Innsatsen mot dyrekriminalitet har blitt styrket som følge av regjeringens satsing på dyrepoliti. Millas eier ble dømt i retten og ilagt fengsel i tre måneder. Gjennom å sørge for at dyrekriminalitet blir en prioritert oppgave, er det påvist at flere saker anmeldes, etterforskes og føres for retten. Dette virker også allmennpreventivt, og det er liten tvil om at dyrepolitiet kan bidra til å redde liv.

Landsdekkende dyrepoliti er en god start, og en viktig symbolsk seier for dyrene. Men det er dessverre mye som tyder på at ressursene som dyrepolitiet er tildelt i dag ikke strekker til. Dyrekrimgruppene som er opprettet i de ulike politidistriktene består av kun to til tre ansatte, og disse gruppene har ansvaret for å dekke en stor region med hundretusenvis av dyr.

Etterforskning av dyrekriminalitet er krevende politiarbeid. Selv når et oppmerksomt publikum tipser politiet om et dyr som lider, går gjerningspersonen ofte går fri. Nettopp derfor har satsingen på å bygge opp egne dyrekrimenheter vært viktig for å øke kapasiteten og kompetansen hos politiet.

Dyrevernalliansen kjemper for et slagkraftig dyrepoliti, som har kompetansen og ressursene til å gjøre en forskjell for de dyrene som trenger det mest. I 2021 skal dyrepolitiordningen bli landsdekkende. Vi har fortsatt en lang vei å gå før det nye dyrepolitiet er i stand til å utføre den jobben som politikerne har bedt dem om.