Det ser ut som om det nå kan løsne med finansiering av Bypakke 2.

Slik vi forstår den er det primært anlegg og aktiviteter med tanke på bedring av forholdene for gående og syklister, samt innskrenking av bilparkering og biltrafikk innen sentrum. Det med bedring av forholdene for gående og syklister er jo et beundringsverdig tiltak, men hvordan rimer det med innskrenking av bilparkering og sentrumstrafikk når dette til og med skal delfinansieres med bompenger?

Betyr dette at bompengeavgiften skal settes vesentlig opp, og driftstiden for bompengeinnkreving utvides? Det vil svi hardt for alle de som er avhengige av bilbruken!