Norge er i ferd med å åpne opp etter at pandemien har herjet i hele verden. Når vi nå åpner samfunnet må vi sørge for at vi ikke samtidig åpner for arbeidslivsmafiaen. Det er bare én måte å sikre at porten blir stengt for et useriøst arbeidsliv. Ei regjering som setter arbeidsfolk først, og som hører på fagbevegelsen. Det vil aldri være ei høyreregjering!

Vi er tillitsvalgte fra offentlig og privat sektor. Vi er LO-medlemmer, og har nærmere en million medlemmer i ryggen når vi krever opprydding i arbeidslivet. En million LO-organiserte som er selve grunnfjellet i det organiserte arbeidsliv, på arbeidsplasser – i offentlig og privat sektor – over hele landet. Ikke minst i Nordland har vi en stolt tradisjon med fagorganisering.

En samlet fagbevegelse, har gått foran også i nyere tid: Med en modell for å bekjempe sosial dumping, kjent som Skiens-modellen, Oslo modellen eller Bodø modellen. Den er et godt utgangspunkt for en nasjonal modell, et nasjonalt rammeverk for å trappe opp kampen for et seriøst arbeidsliv. For å skjerpe kampen mot de kriminelle, til forsvar for de seriøse aktørene. Mange kommuner valgte å ikke innføre regjeringens oppmykninger i Arbeidsmiljøloven, og i bygningsbransjen har vi kommet langt med et godt samarbeid mellom fagbevegelse og næringsliv. Vi har gått foran. Ei ny regjering må følge opp, på flere måter:

Vi må fjerne aktørenes muligheter til å omgå fastsatte bestemmelser, og vi må stramme inn regelverket der det er nødvendig. Da har vi det formelle rammeverket på plass, for i enda større utstrekning å angripe problemet, de useriøse og kriminelle aktørene. Da trenger vi et mer aktivt tilsyn, og strengere sanksjonsmuligheter. Vi har verktøyene, og de skal brukes. Flere etater har et etablert samarbeid for å angripe de useriøse aktørene, men innsatsen må styrkes. Og ikke minst må Arbeidstilsynet styrkes. Tilsyn ute på arbeidsplassene har sunket sterkt de seneste år. Arbeidstilsynet har blitt pålagt innsparing under dagens regjering. Det har vi åpenbart ikke råd til. Kamp mot arbeidslivskriminalitet koster. Kriminaliteten koster enda mer.

Et uorganisert og useriøst arbeidsliv er en trussel mot hele samfunnsmodellen vår. Det gir uansvarlige og kriminelle bakmenn et spillerom de ikke skal ha, og ikke lenger må få. Hullene må tettes. De skal ikke få underby seriøse aktører med billig arbeidskraft fra useriøse, der arbeidstakerne har uanstendige lønns -og arbeidsvilkår. Vi krever strengere tilsyn, og forbud mot innleie av arbeidskraft fra useriøse aktører. Vi vil ha faste, trygge og hele stillinger både i offentlig og privat sektor. Og vi vil ha tiltak som fremmer, ikke hemmer, organisering av arbeidstakere.

Dette er ikke vanskelig å få til. Dette trenger ikke koste mye. Det handler mest av alt om politisk vilje. Og selvsagt: Om politisk grunnsyn. Vi tilhører LO, og ser i likhet med en samlet venstreside, den udiskutable verdien av fagorganisering. Vi har i åtte år hatt ei regjering med høyrepartiet som ikke vil anerkjenne fagbevegelsens verdi i praksis. Vi har ei regjering med større omsorg for de få som arver en formue, enn de mange som sliter for livets opphold.

Valget vårt er såre enkelt. Vil vi ha et anstendig arbeidsliv og redusert ulikhet i samfunnet, må vi få et regjeringsskifte, en politikkendring. Vi må sette arbeidsfolk først i politikken. Vi må rydde opp i arbeidslivet. Men først må vi rydde dagens regjering ut av regjeringskontorene!