For 36 år siden skulle jeg innom Holmen kolonial i Dronningens gate i Bodø å kjøpe en pakke bleier. Nei, sa Holmen, her bor det bare gamlinger så her selger vi verken bind eller bleier.

En bydel bare for gamlinger der hjemmetjeneste og sykehjem trenges med enn skoler og barnehager.

Sentrum har gjennom mange år blitt endret til et område med leiligheter (til dels dyre) og tilflytting av en grånende masse av byens beboere. Hyggelig det, men eldre som får leve blir gamle og vil etter hvert trenge hjelp og en bydel med bare gamle gir ikke et levende bymiljø.

Tilgang til skoler og barnehager er viktig for levende bydeler – flere generasjoner og mulighet for alt fra lek og moro, skole og barnehage, til spaserturer og pub, fotball og sykkel og hjelp for de som trenger det.

Dersom Østbyen skole legges ned vil det tømmes for unge familier og det vil etter hvert bli stille i bygatene, utenom hjemmesykepleien og kanskje en oppblomstring av bandasjister:-)

Bodø bør ikke selge tomta til skolen, men ivareta den til bruk for helsetjenester, det vil de trenge.

Ikke legg ned skoler og barnehager, det forlenger ikke bare avstanden mellom skolene, men også mellom generasjonene.