Gå til sidens hovedinnhold

Et samisk Bodø er viktig for fremtiden

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sametinget og Bodø kommune samles nå for en feiring og markering under Nordland Musikkfestuke. Vi feirer at Stormen samiske senter har kommet inn på fast post i Sametingets budsjett. Vi feirer også vår felles målsetting om å skape en samisk folkefest og synliggjøring av samisk kultur under feiringen av Bodø 2024 – Europeisk kulturhovedstad. Det neste steget er å revidere samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Bodø kommune, med målet om å utforme nye mål og flere samiske satsninger.

Sametinget og Bodø kommune inngikk en samarbeidsavtale i 2015. Resultatene av denne avtalen ser vi tydelige spor av i Bodøs bybilde. Vi har fått en samisk avdeling ved Jentoftsletta barnehage. Vi har fått et samisk språksenter som blant annet har arrangert et pitesamisk språkkurs og nå meisles en stor samisk folkefest under Bodø 2024. Det er verdt en feiring, men krever også et blikk fremover.

I årene fremover vil Bodø 2024 – Europeisk kulturhovedstad være en stor satsing. Sametinget, Bodø 2024 og Bodø kommune har allerede drøftet om mulighetene å ha en egen samisk koordinator i prosjektteamet i Bodø2024.

Vi var alle veldig fonøyd med synliggjøring av samisk kultur under Tråante 2017 og det er også målet vårt med Bodø 2024. Det samiske innholdet skal og bør være godt forankret og synlig, og det skal innlemmes i søknaden til Bodø 2024. Jeg har tro på at vi vil kunne lykke med dette!

Sametinget har invitert Bodø kommune inn til et utviklingsprosjekt for opplæring gitt i og på samisk i kommunen. En av grunnene til dette er at NOU 2016:18 - Hjertespråket peker på barnehage og skole som de viktigste arenaer for å sikre fremtiden for samiske språk og derfor trenger økt oppmerksomhet. Derfor ønsker vi Bodø kommune velkommen inn i et utviklingsarbeid på vegne av samiske barn og unge i byen.

Sametinget og regjeringen vil i løpet av høsten sende ut et forslag på ny samelov. Endringer i sameloven vil tilpasse forvaltningsområdeordningen til bykommuner, som Bodø. Sametinget har et klart mål om flere kommuner skal innlemmes i samisk språkområde. Vi vil invitere til en bred prosess med kommunene i forbindelse med høringen for å sørge for at språkområdeordningen møter de behovene som bykommunene har.

Dagens avtale inneholder ikke næringsrettede satsninger og målformuleringer. Sametinget og Bodø kommune ønsker begge parter å gjøre næring til en sentral del av samarbeidsavtalen når avtalen nå skal revideres. I Sametingets avtale med Tromsø kommune er reindriften spesielt nevnt med mål om å sikre reindriftsnæringens rammer for utvikling særlig i byer i vekst hvor det er en økt menneskelig aktivitet. For avtalen mellom Bodø kommune og Sametinget er det også viktig å satse på samiske kulturnæringer som øker i omfang og i antall aktører.

Dagens 15 punkter i samarbeidsavtalen kan utvides og bli bedre, men til dette trenger vi innspill. Derfor inviteres det til et åpent folkemøte 11.august på Stormen bibliotek kl 18.00 for å sikre at innbyggernes stemme og behov blir hørt. Kanskje du vil gi innspill til samiske satsninger under Bodø 2024, eller kanskje du ser behov for utvikling innenfor helsetjenestene? Hvordan kan Sametinget og Bodø kommune satse på pitesamisk språk? Kanskje nye bydeler burde få samiske navn? I dette er viktig å sikre at din stemme høres. Jeg ser frem mot feiring og arbeidet med en ny avtale hvor vi meisler ut nye og nødvendige satsningsområder for det samiske Bodø.

Kommentarer til denne saken