Forfatteren Dag Ove Johansen (DOJ) har spist hoggorm til frokost. I innlegget «En gudsjammerlig historie», ramser han opp en hel masse og setter alle i samme «bås». Det være seg muslimer, kristne og eller andre med eget livssyn. Hele bunten er fundamentalister i følge DOJ. Nå er vi jo vant med hans mange lite gjennom tenkte innlegg i avisen i årenes løp, men det får nu være grenser. Er DOJ selv fundamentalist? Vi lar spørsmålet stå åpent.

Og som lærer skulle vi tro at DOJ var en opplyst mann, ja at han følger med i tiden. Men det ser ut til at han lever mest i fortiden, som så mange andre med samme syn som han. Vi lever i et samfunn i dag hvor respekten for menneskeverd er stigende, også i det norske samfunn. Enkelt menneskes rettigheter og måte å leve livet på blir respektert og blir tatt vare på. Så får vi som har et litt annet syn på tingene også bli respektert for det, uten å bli brent på bålet.