Et merforbruk på 7,4 millioner kroner gir Stormen konserthus store økonomiske utfordringer. Resultatet kan bli et dramatisk kutt i aktiviteten, et kutt som særlig kan komme til å ramme kulturlivets mer marginale aktører.

1,2 milliarder kostet det da det sto ferdig i 2014; Kulturkvartalet Stormen, bestående av flunkende nye konserthus og bibliotek.

Det kom til under heftig debatt og til dels stor skepsis. Ikke minst fryktet mange at de store investeringene skulle gå på bekostning av bredden i det lokale kulturlivet; de mange små aktørene som ofte driver under karrige, økonomiske forhold.

Slik skulle det ikke gå. Biblioteket ble en umiddelbar suksess; en ideell møteplass for byens befolkning og et sentrum for stadig mer og variert aktivitet.

Besøket skjøt umiddelbart i været, og har holdt seg på et svært høyt nivå siden. Bodø hadde endelig fått det biblioteket byen fortjente, og det er vel få i dag som angrer på den investeringen.

Også det nye konserthuset ble godt mottatt, besøket steg jevnt og trutt de første årene og publikum i Bodø fikk tilgang på kulturopplevelser som ikke hadde vært mulig uten et bygg av Stormens kvalitet.

Det handlet heller ikke bare om de store arrangementene; på Sinus fikk også mange små, aktører et nytt hjem.

En av disse er Nordnorsk Jazzsenter/AdLib Jazzklubb som får leie Sinus gratis 25 ganger i året. Dette er en avgjørende avtale for arrangører som leverer musikk av høy kvalitet, men også musikk uten det store kommersielle potensialet.

Avtalen var et bidrag til å gjøre til skamme spådommen om at de tunge investeringene ville gå på bekostning av små aktører avhengig av kommunal støtte.

Nå kan vi likevel være i ferd med å havne der, og det er alvorlig.

Stormens direktør Rasmus Adrian foreslo før helga å si opp avtalen om gratis lokaler fra 1. januar 2023, for deretter å reforhandle den med Bodø kommune, som fikk på plass gratistilbudet.

Dette begrunnes med at de 25 konsertene tar en stor bit av konserthusets ressurser, uten å gi inntekter.

Styret i Stormen konserthus sa nei til forslaget, og ber i stedet direktøren gå i dialog med Nordnorsk Jazzsenter/AdLib Jazzklubb.

Men dialog gir ingen inntekter, og styret kom ikke med alternative måter å kutte kostnader på.

Dermed fortsetter usikkerheten, og de som fryktet at satsingen på Stormen skulle gå ut over andre deler av kulturlivet kan være i ferd med å få rett.

Det er mange årsaker til konserthusets økonomiske problemer. En av dem er utvilsomt pandemien.

Selv om alle restriksjoner nå er lettet er man langt fra tilbake på normale besøkstall. Folks vaner synes å ha endret seg, og det vil i beste fall ennå gå tid før vi igjen benytter oss av Stormens tilbud fullt ut.

En annen årsak er nok også økt konkurranse på arrangørsiden, blant annet fra Svømmehallen scene og Beddingen Kulturhus.

Men disse har mer utfylt enn utkonkurrert Stormen, og denne type konkurranse er berikende for Bodø og noe Stormen må lære seg å leve med.

Stormen konserthus er et eget selskap, men det er helt eid av Bodø kommune. Derfra har man stilt klare krav til hva Stormen skal bidra med; og idet ligger det også et krav hjelp og støtte til lokale aktører og kulturaktiviteter.

Dette er en del av samfunnsoppdraget og ikke noe det skal tjenes penger på.

Pengene skal delvis komme fra kommersielle arrangementer, og delvis som kommunal støtte.

Pandemien rammet første inntektsside hardt, men også støtten fra kommunen er redusert. Ifølge direktør Adrian nesten halvert siden 2016; fra 23 millioner kroner til 13,5 millioner.

De store ambisjonene for Stormen kan dermed være i ferd med å bli spist opp av en ny virkelighet; en kombinasjon av svakere kommunal økonomi og synkende besøkstall på inntektsbringende arrangementer.

Det stiller Bodø kommune som eier overfor et valg - dersom ambisjonene fortsatt skal være høye: øke de kommersielle inntektene, eller gi mer penger til konserthuset.

Det siste kan være vanskelig å forsvare i en tid der det kuttes i skole og helse, det første vil kreve en økt vektlegging av inntektsgivende arrangementer, på bekostning av den lokale kulturen.

Skjer det vil Stormen konserthus fort kunne bli det mange fryktet det ville bli; et piratskip for de store og populære, og ikke et flaggskip for oss alle.