Næringsminister Jan Christian Vestre er over av seg i glede og entusiasme over byggingen av en batterifabrikk i Mo i Rana. Vestre uttaler optimistisk at batteriproduksjon vil bli den nye oljen. Da henger det ikke på greip at staten og skattebetalerne skal bidra med 4.7 milliarder i garantier. Er batteriproduksjonen så lønnsom som Vestre i sin optimisme tror er det ingen grunn for staten å bidra med en eneste krone. Da bør private investorer som tror på prosjektet ta risikoen og gevinsten.

Hvor skal denne batterifabrikken få all strømmen fra? Hvis fabrikken skal bli lønnsom må den få tilgang til den rimeligste strømmen som kommer fra vannmagasinene. Den nest billigste strømmen vil komme fra vindkraft på land, men det bør totalforbys da det ødelegger miljø, natur og fugleliv og folks naturopplevelser. Det er ingen grønn virksomhet med vindmøller på land, heller tvert om. Skal vindmøller på land i det hele tatt aksepteres bør det være aksept fra 75% av kommunens innbyggere samt en produksjonsavgift på 50% av strømprisen.

Strøm fra vindmøller til havs er den absolutt dyreste kilden , og vil neppe gjøre prosjektet lønnsomt. Derfor vil strømtilgangen etter all sannsynlighet måtte komme fra vannmagasinene. Den enorme mengden av strøm som en batterifabrikk vil kreve fører til at strømprisen vil øke sterkt for forbrukere og andre mindre virksomheter. Vil forbrukerne og eiere av mindre virksomheter i Mo i Rana og Nordland godta det ?

Folk i Mo i Rana og Nordland bør nok derfor ha litt is i magen før de kaster seg ut på dypt vann med et slikt usikkert prosjekt som en batterifabrikk er.