Jeg ønsker først å takke Bodø kommune og fylkeskommunen som sa nei til portforbud i sine nylige høringssvar. Den prinsipielle begrunnelsen vitner om et demokratisk sinnelag som gjør ære på folk og grunnlov. Dessverre er ikke alle virus-relaterte beslutninger like rosenrøde. Jeg tenker på kommunens omgang med koronavaksinen.

Konkret dreier det seg om et «informasjonsskriv» som henvender seg til eldre og risikogruppene, og som provoserer med barnehage-estetikk. Det viser to store, snille ekorn som setter en sprøyte. En slik presentasjon ufarliggjør et eksperimentelt genetisk inngrep, og infantiliserer myndige voksne mennesker.

I skrivet er det null informasjon om legemiddelet og ingen henvisning til hvor denne finnes. Et informert samtykke krever slike opplysninger – spesielt når det gjelder et legemiddel som er eksperimentelt i dobbelt forstand: Selve teknologien innebærer en gen-modifikasjon, og den har aldri tidligere vært tillatt brukt, utenom i forsøk. Den konkrete mRNA-vaksinen er heller ikke tilstrekkelig utprøvd, og har derfor bare en betinget godkjennelse. Sitat FHI: «Studiene vil derfor fortsette etter at betinget godkjenning er gitt, slik at man får stadig mer kunnskap.»

At dette i praksis betyr å delta i et genetisk eksperiment, er flertallet fullstendig uvitende om. Under en samtale med en lege ved et sykehjem i Bodø gikk det opp for meg at ikke engang legen visste at dette ikke er en vaksine i tradisjonell forstand.

Genteknologi, hastegodkjenning, manglende studier, usikre langtidsvirkninger: Står dette i stil med søte ekorn og store øyne?

Det fundamentale spørsmålet som ikke bare gjelder kommunen, er om et slikt historisk masse-eksperiment er lovlig overhodet. Nürnbergkodeksen krever et frivillig, informert og dokumenterbart samtykke for deltakelse i medisinske forsøk. Videre er det direkte tvilsomt om grunnlaget for en betinget godkjennelse av legemiddelet er oppfylt, nemlig «[ ...] situasjoner der en sykdom utgjør en alvorlig trussel mot folkehelsen og det ikke finnes andre behandlingsmuligheter» (FHI).