Gratis skolemat!  Noe SV har jobbet for i mange, mange år! Vi vil oppfordre, og kanskje utfordre kritikere til å tenke på alle mulighetene en har med gratis skolemat!

En ekte problemstilling er dette med manglende sunne, gode vaner. Ungdomsskoleelever drar på nærbutikken og kjøper boller og energidrikk, og de som ikke har råd nøyer seg med kanskje en liten yoghurt fra kantina. Mange kaster matpakken sin fordi den har svett ost, og most agurk. Dette er elever som raskt blir sultne og ukonsentrerte i skolen.

Sverige og Finland har faktisk lovfestet gratis skolemat, og de burde vi absolutt sammenligne oss med! Vi kan jo faktisk risikere å få sunne, konsentrerte barn, som tar med seg gode vaner og læring videre i livet!

«Men det koster for mye, og kommer til å felle hele kommunens budsjett ...» Se på mulighetene! Vi har et næringsliv som kaster utrolig mye mat som ikke blir solgt. Her er det ikke bare verdier å hente, men vi har også et ansvar for å fordele maten vår klokere!

På Vega har de fått sponset laks en dag i uken fra næringslivet, som går til varmmaten på skolen. Slike muligheter kan vi også ha i Bodø. Vi kan faktisk risikere at barn ønsker å ta med seg vanen om å spise fisk i voksen alder. Ellers har vi etkommunalt kjøkken som leverer mat til sykehjem m.fl. De kan levere lunsj til skolene. Og for en ypperlig mulighet å engasjere elevene selv i et slikt prosjekt. Hvor lærerikt hadde det ikke vært å se på mulighetene for å drive elevbedrift en gang i uken!

SV har jobbet med dette nasjonalt i flere år, og vi har jobbet for at dette burde være i statsbudsjettet, på lik linje som i Sverige. Når det skjer vil vi være sikre på at kostnaden kommer til å være det minste problemet. La oss ikke glemme at det er forsket på at gratis måltid i skolen vil ha en god, sosialt utjevnende effekt (Universitetet i Agder). Det vil si at barn i lavtlønte/ lavt utdannede familier vil ha god effekt av skolemåltidet. Gratis skolemat vil da være et folkehelsetiltak som kan sikre at barnas helse ikke lider av disse økonomiske og helsemessige forskjellene som øker i Norge!

Og vær ikke redd for at dette er noe som gir merarbeid til læreren. Vi i SV mener at det på ingen måte skal være tidstyv for læreren. Vi har alltid vær for tid, og tillit til at læreren skal være lærer! Så skal kokker, assistenter og miljøarbeidere ha ansvar for måltidet i skolen.

Gratis skolemat burde engasjere hele kommunen, og kostnadene burde være prioritering, og en mulighet for å se på hvordan vi kan bli bedre. Det er barna våre vi snakker om, framtiden, og de mange mulighetene.