Sist høst ble tidenes sesong for mathvete i Norge. Fra vi rundt 1970 knapt hadde nasjonal matkornproduksjon, har produksjonen i år tippet 90 % av behovet. God forskning og rådgiving, sammen med dyktige endringsvillige bønder har gjort dette mulig. Dette er en av de største positive revolusjonene i norsk landbruk. Eller skal vi kalle det et mirakel?

Mirakel som navnet på den gode norske hvetesorten, med overlegen bakekvaliteter, som til tross for at den ikke er enkel å dyrke er flittig benyttet av østnorske kornbønder. En av de virkelige bærebjelkene i norsk selvforsyning. Beredskap i praksis. 28 % av energien i maten vår kommer fra korn, mens 14 % kommer fra kjøtt.

Det første mysteriet er at norske kornbønder ikke får skikkelig betalt for denne jobben. Hvis man trekker fra en normal forrentning på egenkapitalen på et gjennomsnitts kornbruk, er det ikke igjen penger til arbeidsvederlag. Sagt på en annen måte, kornbonden arbeider gratis. Dugnad for folks daglige brød.

Det neste mysteriet er at såpass mange kornbønder driver videre under disse forholdene. Takk og lov for at de gjør det, men hvor lenge tror dere det varer? Neppe evig. Kornarealet er allerede tilbake på nivået vi hadde i 1970.

Det tredje mysteriet er at det er så lite bekymring for kornbøndene blant andre bønder. Arbeidsfordelingen i landbruket er at vi produserer korn der det er mulig og forbeholder mye av husdyrproduksjonen til distriktslandbruket. For at denne politikken skal virke er det en forutsetning at kornbonden tjener så godt at han fortsetter med korn og ikke begynner med drøvtyggere og gress. Hvis de økonomiske forutsetningene i kornproduksjonen ikke er på plass, flyttes husdyra tilbake til flatbygdene og distriktslandbruket legges øde.

For at mirakelet skal leve videre trenger vi et sammenhengende lønnsomhetsløft i kornproduksjonen de kommende årene. Det er nødvendig at dette løftes fram i årets jordbruksforhandlinger.