Nord-Norge-banen ligger an til å bli en het potet i den kommende valgkampen. Hvor het gjenstår å se, og ikke minst hvem som får nyte varmen fra den, og hvem som brenner fingrene.

SV og Rødt har allerede krevd at banen bygges. Senterpartiet refser regjeringen for å ha avvist planene umiddelbart, men har så langt krevd lite konkret.

Arbeiderpartiet er i tenkeboksen, og partiets ordfører i Tromsø, Kristin Røymo mener en enkelt toglinje Tromsø-Narvik nok er mer realistisk.

Mens Høyre-leder og statsminister Erna Solberg nærmest har bedt nordlendingene glemme jernbanen, og heller satse på svevende lastebiler.

Meningsmålingene kan tyde på at tilhengerne av Nord-Norge-banen har mest å tjene på at den blir et valgkamptema. I en fersk måling InFact har gjort for Nordlys svarer 76 prosent av nordlendingene at det er riktig å bygge banen.

Det ligner et folkekrav, men graver man litt dypere i materien dukker et mer nyansert bilde opp.

Her der det nemlig viktig å huske hvordan debatten startet i denne omgang (for vi har hatt den mange ganger før).

Det startet med Jernbanedirektoratets påstand om at det å bruke 120 milliarder på jernbane i Nord-Norge ikke var «samfunnsøkonomisk lønnsomt». Dermed avviste regjeringen nærmest på refleks hele tanken.

Samtidig ble det kjent at flere større samferdselsprosjekter sørpå heller ikke har vært lønnsomme, men de ble likevel utviklet. Det skapte en fortelling om makta i sør som motarbeider folket i nord, og få ting mobiliserer Nord-Norge mer.

I en valgkamp vil både tilhengere og motstandere av banen tvinges til å bli mer konkrete i hva de vil. Ikke minst hva de faktisk mener med «Nord-Norge-banen».

I debatten så langt har det i stor grad handlet om en forlengelse av Nordlandsbanen fra Fauske til Tromsø. Å kalle det "Nord-Norge-banen" er jo egentlig en grov tilsnikelse. Et flertall av de spurte i Nordlys´ meningsmåling vil da også ha jernbane helt fram til Kirkenes.

Hva det vil koste er ikke utredet, men prisen blir vesentlig høyere enn 120 milliarder. Noe som gjør det enda vanskeligere å forklare hvor pengene skal hentes fra.

Skal de for eksempel hentes fra utbyggingen av dobbeltspor på Ofotbanen? Et prosjekt som faktisk er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og som er en forutsetning for at en jernbane Narvik-Tromsø skal ha noe som helst for seg.

Skal de hentes fra byggingen av ny jernbanetrase Kirkenes-Rovaniemi? Et prosjekt som er blant de mest spennende i hele Europa, og som kan gjøre Kirkenes til et gigantisk internasjonalt trafikknutepunkt. Der byen ligger ved inngangen til den nordlige sjøruten til Kina, en sjørute som blir stadig mer isfri.

Eller skal nye spor lenger nord igjen skyve en helt nødvendig elektrifisering av Nordlandsbanen ut i tid?

Og da har vi ikke en gang spurt om hva innbyggerne i Nord-Salten helst vil ha; ny jernbane eller ferjefri E6?

Det er selvfølgelig mulig å si som en Ole Brumm på stereoider: Ja, takk alle deler. Men det vil være totalt virkelighetsfjernt.

Politikk handler om å prioritere, og partiene vil før eller senere måtte si hva de vil prioritere av alle gode jernbanetiltak i nord. Da vil de fort oppdage at det som er en vinnersak i en kommune eller ett fylke, påfører dem store tap andre steder.

Personlig mener jeg det finnes to jernbaneprosjekter i Nord-Norge som bør prioriteres foran alle andre; en ny trase Kirkenes-Rovaniemi og bygging av dobbeltspor på Ofotbanen.

Det siste kan gjerne følges opp med nytt spor til Tromsø, den omvendte rekkefølgen blir meningsløs.

Deretter handler alt om hvor mye penger nasjonen Norge er villig til å bruke i nord. Holder den summen til å bygge jernbane Fauske-Kirkenes i tillegg, så gjerne det.

Men som ordføreren i Tromsø, har jeg en sterk mistanke om at det kommer til å bli i overkant ambisiøst.