Forsvaret står foran store investeringer og dets tilstedeværelse vil igjen trappes opp, ikke minst i Nord-Norge. Krigen i Ukraina har også økte den folkelige oppslutningen rundt Forsvaret og norsk Nato-medlemskap.

Dette er både positivt og nødvendig, men det betyr også et sterkere søkelys på Forsvaret.

De er gitt en folkelig tillit som det må vise seg verdig. Ikke bare rent militært, men også på andre områder.

Derfor er de historier om Forsvarets behandling av varslere som nå kommer fram ekstra urovekkende.

Gripes ikke dette fatt i raskt kan det undergrave den tilliten Forsvaret har, og er helt avhengig av om det skal kunne utvikle seg videre.

Først kunne VG avsløre at en sersjantens gjentatte ganger hadde snikfilmet en kvinnelig soldat i dusjen, uten at det førte til at han mistet verken rang eller jobb.

Tidligere generalinspektør for Hæren, Robert Mood er svært kritisk til Forsvarets håndtering av saken. Hvis Forsvaret ikke har juridisk hjemmel til å si opp ansatte som prøver seg på denne typen ting, så burde de skaffe det, sa han til VG.

Rett etterpå avslørte NRK at en oversersjant på Bardufoss ble forsøkt presset til å lyve for politiet av sin nærmeste overordnede – i en sak der sjefen hennes var under etterforskning for fyllekjøring.

Toppoffiseren ble dømt i retten, men har likevel beholdt graden sin og en jobb på samme nivå. Mens den kvinnelige varsleren valgte å slutte i Forsvaret.

I den forbindelse har NRK også fått tilgang til over 70 andre varsler i Forsvaret. Felles for dem er at makt skal ha blitt misbrukt.

En annen fellesnevner er at fleste av varslene ikke har fått noen konsekvenser for den som har misbrukt sin makt.

Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og spesialistforbund sier til NRK at mange forsvarstopper kjenner hverandre svært godt. Han vil derfor ikke utelukke at slike bekjentskaper, kombinerte med Forsvarets strengt hierarkiske innretning påvirker hvordan varsler behandles.

Her har Bongo åpenbart et poeng, men uansett årsak er dette en praksis som ikke kan fortsette.

Da Eirik Kristoffersen for to år siden tiltrådte som Forsvarssjef sa han at kampen mot trakassering og mobbing i Forsvaret skulle være en av hans hovedsaker.

Det er vel og bra, men ord må følges av handling og her synes det å skorte på enten vilje eller evne så langt.

Desto viktigere at NRKs avsløringer nå fører til handling. Hvis ikke vil det kunnes skapes et permanent inntrykk av at det norske forsvar ikke tar varslere på alvor.

Det vil ikke bare kunne skade Forsvarets omdømme, men også gjøre det vanskeligere å skaffe nok kvalifisert personell.

Forsvaret er en av Nord-Norges største arbeidsgivere, og sliter allerede med rekrutteringen. De trenger minst av alt flere episoder som gjør det enda vanskeligere.

Til sjuende og sist vil det faktisk også kunne gå ut over forsvarsevnen. I en tid der vi altså trenger å styrke den mer enn på mange tiår.