Gå til sidens hovedinnhold

Et fornybart og fullelektrisk Nord-Norge

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er nå kjent at Bodø Energi og Troms Kraft er i forhandlinger med mål om å fusjonere våre nettselskap, Nordlandsnett og Troms Kraft Nett.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det nye selskapet, hvor også energiselskapet Dragefossen på Rognan vil ha en eierpost, blir et betydelig selskap i landsdelen med en verdi på 5 milliarder kroner.

Samtidig blir vi et av landets største nettselskap. Dette er derfor en betydelig begivenhet for våre eiere og kunder, og vi skal her forsøke å forklare hvorfor en fusjon er riktig, og hvilke nye muligheter som åpner seg.

Før vi går videre kan det være på sin plass å sikre seg at leseren er innforstått med hva et nettselskap er. Et kraftselskap deles gjerne inn i tre hovedsegment: produksjon av strøm, distribusjon av strøm og salg av strøm. Det er distribusjonen, altså selskapene som strekker kabler fra kraftverket til strømskapet utenfor huset til folk, vi nå slår sammen. Morselskapene Bodø Energi og Troms Kraft består, med samme eierskap som før.

Hvorfor fusjonerer vi selskapene?

Dette er først og fremst et stort steg framover mot et fornybart og fullelektrisk Nord-Norge. Som de fleste vet beveger vi oss i rask takt mot et grønnere samfunn, og som sentrale premissgivere er det derfor viktig at kraftselskapene setter seg i førersetet. Vi er en del av løsningen, og vil med denne fusjonen bli bedre i stand til ikke bare å løse framtidige utfordringer, men skape selve framtiden.

For i den nære framtid skal vi bidra til å transformere Nord-Norge. Vi skal forflytte oss i elektriske biler, vi skal reise med elektriske ferger, hurtigbåter og fly, vi skal ha landstrøm til hele flåten og etter hvert også flere elektriske skip, vi skal ha økt innslag av sol- og vindkraft, vi skal ha smarte hjem og smarte byer som forbruker strøm i tråd med kapasiteten i nettet, og når prisene er lavest.

Spørsmålet er ikke om dette kommer, men når. Noe er her allerede.

For å gjennomføre alt dette kreves kompetanse og finansiell styrke. Hver for oss hadde vi nok fått til noe, men det ville tatt lengre tid og vært mer sårbart for svingninger. I stedet for å bruke ressurser på doble systemer vil det være langt mer fornuftig å samarbeide i Nord-Norge og gi kundene i våre konsesjonsområder det beste tilbudet til den laveste prisen.

En annen viktig årsak til at vi arbeider med sammenslåing nå er at vi ser store bevegelser i nettbransjen over hele landet. På Østlandet har det vært gjennomført sammenslåinger som har skapt veldig store selskap, i Trøndelag likeså. Flere andre kan komme i nær framtid.

Disse selskapene vil få en fordel med tanke på nettselskapenes inntektssystem og ta en stadig større del av kaka på bekostning av de andre nettselskapene. De vil også i stor grad sette agenda når rammevilkår besluttes. Da må vi sørge for at også vi fra nord sitter rundt bordet og blir hørt.

Derfor rigger vi oss nå for framtida, i et svært kraftfullt samarbeid mellom vekstmotorene i nord, Bodø og Tromsø og de omkringliggende kommuner. Husholdninger i våre områder skal være sikret et oppgradert, moderne nett rigget for å ta i bruk ny teknologi, mens næringslivet i tillegg vil nyte godt av økt forsyningssikkerhet og svært konkurransedyktig nettleie.

Hva med våre naboer i nord – reiser de to største byene nå ifra? Vel, dersom vi kommer i mål blir vi det desidert største nettselskapet i nord, med ambisjon om å lede an i utviklingen, det er det ingen tvil om.

Utenfor våre største sentra, i områder med lav befolkningstetthet og krevende geografi, har nettselskapene i dag et veldrevet, men av naturlige årsaker dyrt nett. Her ville næringsliv og husholdninger fått umiddelbar effekt gjennom lavere nettleie og økt forsyningssikkerhet ved å søke sammen med gode naboer.

Derfor legger vi ikke opp til stengt dør for andre aktører i nord, men sier det heller slik: Den elektriske bussen går nå, men med åpne dører; andre selskap er fortsatt velkomne til å bli med.

I denne omgang er det imidlertid Nordlandsnett og Troms Kraft Nett det handler om. Vi tror dette blir veldig bra for landsdelen og for samarbeidet mellom Bodø og Tromsø, og vil sette alt inn på å lykkes.

Kommentarer til denne saken