Gå til sidens hovedinnhold

Et for dårlig forslag

Artikkelen er over 1 år gammel

Nye Veiers forslag gjør lite for økt trafikksikkerhet og gode transportløsninger for næringslivet langs E6.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Rett før helga la statsselskapet «Nye veier» fram sin liste over veiprosjekter de mener bør prioriteres de neste 13 årene.

Det er et innspill til Nasjonal Transportplan, og den endelige avgjørelse tas av Stortinget.

Men et innspill som dette fra et sentralt fagorgan kommer utvilsomt til å ha stor innflytelse på politikernes avgjørelse. Nye Veiers innstilling er derfor av helt avgjørende betydning for framtidas samferdsel i Salten. Det er derfor svært viktig at den nå gis en bred debatt, og ikke drukner i bekymringen rundt koronaviruset. Samtidig som det er viktig å ha med seg at innstillingen ble ferdigstilt før noen visste hva viruset ville få å si, ikke minst for samfunnsøkonomien.

Det finnes definitivt positive elementer i innstillingene. Den åpner for en kraftig forbedring av standarden på veikorridoren Bodø-Fauske, og den ser den i sammenheng med korridoren videre langs E6 til Bognes.

Det åpner for en omlegging av veien gjennom Fauske sentrum, noe som vil være svært viktig for Fauske. Men det er også områder der innstillingen bommer, og det gjelder særlig utbedringen av E6 nordover. Her legger man kun opp til flikking på eksisterende infrastruktur, noe som betyr at de fleste tunnelene fortsatt vil være trafikkfarlige flaskehalser.

Hovedbegrunnelsen for ikke å gjøre mer er økonomisk. Statens vegvesen har tidligere foreslått at det bevilges 9,3 milliarder kroner til strekningen Megården-Mørsvikbotn for perioden 2022–2027. Nå risikerer vi at dette skyves ut i tid, samtidig som Nye Veier kun synes villig til investere 3,2 milliarder for hele strekningen nordover.

Det er uakseptabel lavt for Nord-Norges viktigste transportkorridor, der det i tillegg ikke finnes en eneste realistisk, alternativ rute. Legger Stortinget seg på dette nivået, oppnås det lite både når det gjelder økt trafikksikkerhet og det å sikre transportløsninger mer i tråd med næringslivets behov.

Det er da heller ikke nødvendig å holde så hardt på investeringsmidlene. Norge har en gigantisk oljeformue, som til nå ikke har vært brukt innenlands for å unngå å overopphete økonomien. Men når koronavirusets herjinger er over er det nettopp mer varme i økonomien vi kommer til å trenge. I verste fall risikere vi en arbeidsledighet på 10–20 prosent, og historisk sett har store, statlige infrastrukturprogrammer vært et viktig redskap i å få fart på økonomien og redusere arbeidsledigheten.

Da vil en skikkelig satsing på E6 Fauske-Bognes være midt i blinken. Men det finnes også andre store prosjekter i landet, så arbeidet med å påvirke Stortinget til fordel for E6 må begynne raskt.

Kommentarer til denne saken