Gå til sidens hovedinnhold

Et eksempel til etterfølgelse

Hvorfor pakke budskap inn i bomull når man kan kommunisere klart, tydelig og rasjonelt?

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Uansett hva man måtte mene om kommunal sektor generelt i Norge, eller Bodø kommune spesielt, så er det noe forfriskende og tiltalende med en kommunal leder som snakker direkte og tydelig til borgerne.

Et prakteksempel på dette fikk vi på kronikkplass i våre spalter denne uka. Elin Eidsvik, som for et års tid siden fikk den viktige jobben som kommunaldirektør for oppvekst og kultur, grep pennen fatt. Bakteppet er den store oppmerksomheten rundt kuttrundene i Bodøskolen, som selvsagt har falt mange tungt for hjertet. Det hele har selvsagt blitt ekstra aktuelt i lys av lærerstreiken og misnøyen med lønnsutviklingen i yrket.

Les også

«Man måste jämföra» – tilpasning i Bodøskolen

Vanskelig øvelse

Som kommunal leder kan det sannelig ikke alltid være enkelt å bedrive kommunikasjon. På den ene siden er man prisgitt politiske vedtak og har en lojalitet til de ansatte man har ansvaret for. På den andre siden skal man sørge for en forsvarlig drift innenfor krevende rammer. Og til alt overmål er nok kommunen den instansen lokalpressen er aller mest på hugget overfor, av naturlige årsaker - kommunens gjøren og laden påvirker livene til borgerne i svært høy grad.

Når man så skal forsvare beslutninger, kuttvedtak og svare på kritikk fra skuffede involverte, er det vanskelig å snakke i klartekst, uten å henfalle til floskler.

Men den kunsten behersker åpenbart Elin Eidsvik. I innlegget hennes setter hun de kommende kuttene i våre skoler inn i et perspektiv som ikke alltid er med i avisoppslag om sinte foreldre eller forsmådde lærere.

Over snittet

Hun påpeker at elevtallene i Bodø faller de kommende år. Hun forklarer også at kutt som i utgangspunktet kan virke store, faktisk utgjør en relativt liten del av budsjettene. Ikke minst klarer Eidsvik på jordnært og rasjonelt vis å forklare hvor Bodø egentlig ligger an når det gjelder satsing på skole. Bodø kommune bruker cirka 40 millioner kroner mer på skole enn sammenlignbare kommuner, ifølge KOSTRA-tallene.

Det er altså ikke slik at oppvekstsektoren er rasert, eller blir rasert ved å kutte ti årsverk, slik Eidsvik påpeker. Så er det viktig å si: Selvsagt skal skole være grunnlag for debatt og et kritisk søkelys. Vi i AN skal fortsette å stille kritiske spørsmål til beslutningstakerne. Vi skal la kritiske røster komme til ordet. Vi skal belyse konsekvensene for de involverte.

Men kanskje vi skal ta til oss litt av Eidsviks perspektiv. For uansett om man er enig eller dypt uenig, er det prisverdig med en kommunaldirektør som kommuniserer så åpent, jordnært og tydelig.

Kommentarer til denne saken