Fylkesråd for næring i Nordland og nestleder i KrF, Ingelin Noresjø, mener at vi bør slå sammen kommune- og stortingsvalg, slik at det er valg i Norge bare hvert fjerde år. – Hver eneste valgkamp opplever vi at nasjonale saker tar fokus vekk fra lokale og regionale saker, men i år var det særdeles tydelig, sier Noresjø til NRK Nordland. Hun sikter til debatter om bompenger og båtflyktninger. Dette mener hun tar fokus bort fra viktige lokale tema som blant annet eldreomsorg, skole og barnevern.

Vi er helt enig med fylkesråden i at lokale saker ofte drukner i nasjonale saker når det er kommune- og fylkestingsvalg. Hvis man kun følger riksmediene har dette vært spesielt påtakelig i år, der bl.a. bompengekrisen nær veltet regjeringen. Også valgsendingene fra NRK og TV2 ble i stor grad preget av rikspolitikk og -krangling, selv om sendingene ble lagt til ulike steder i Norge.

Men når Noresjø påpeker dette, glemmer hun å ta med at lokale medier – som Avisa Nordland og NRK Nordland – brukte store ressurser på å løfte interessen for lokale saker og lokale politikere. Direktesendte folkemøter og debatter fra flere steder i Salten, nyhetssaker om lokal politikk, åpne kanaler for leserinnlegg og lokale kommentarer bidro til stor oppmerksomhet rundt nettopp lokale saker. Alle tall viser også at satsingen var med på å løfte interessen for valget. Økt valgdeltakelse tyder på at folk har fått dette med seg.

Vi tror tvert imot at «dobbel» valgkamp og ett valg vil gjøre det enda vanskeligere for lokale politikere å nå fram til velgerne. Dette bekreftes også fra Sverige, som på 1970-tallet slo sammen valgene. Det blir vanskeligere å orientere seg blant de mange partienes ulike program når velgerne samtidig må ta stilling til rikspolitikk, fylkespolitikk og kommunepolitikk. Tar rikspolitikken for mye fokus med dagens ordning, vil det bli ytterligere forsterket med bare ett valg hvert fjerde år.

Hvis valgordningen skal endres, så bør det være at Kirkevalget flyttes vekk fra lokal- og stortingsvalg. Kirkevalget kommer fullstendig i skyggen, og oppslutningen er katastrofalt dårlig. Kirkevalget ville ha tjent på en egen valgdag.