«All erfaring har nok dessverre ikke gjort meg klokere, men jeg er definitivt forvirret på et høyere nivå», er et sitat med ukjent opphav. Vi skal ikke se bort fra at det stammer fra en ansatt i Nav.

Hensikten var god, da de tre etatene Aetat, Trygdeetaten og den kommunale sosialtjenesten ble slått sammen til én i 2006: Folk skal ha bare ei dør å gå gjennom, og slippe å være kasteball mellom tre ulike etater. Det ble advart mot mastodonten med 19000 ansatte, blant annet fra Rattsø-utvalget, som heller ville ha to etater for å begrense utfordringene med omstilling og ledelse.

Det går knapt ei uke uten det dukker opp en eller annen sak om Nav. Sakene er så mange, så varierte og noen ganger så kompliserte at de ikke lar seg sammenfatte her. Fellesnevneren er at det alltid går ut over brukerne, de som er avhengige av velferdssystemet. De ansvarlige på toppen slipper unna – bestandig. Professor Terje P. Hagen, som ledet et evalueringsutvalg av Nav i 2010, uttalte at «det var et feilgrep å etablere Nav».

Samtidig er det interessant å registrere at det ikke bare er ansatte i Nav-systemet som noen ganger er «forvirret på et høyere nivå». Også politikere, som altså til sjuende og sist bestemte at etaten skulle etableres, og om den skal opprettholdes som i dag, oppdager en helt ny virkelighet den dagen de selv må ha kontakt med systemet. Ingebjørg Godskesen, som satt på Stortinget i åtte år for Frp, uttalte nylig til NRK at hun fikk helt sjokk da hun som arbeidsledig i 2019 selv måtte forholde seg til Nav. – Jeg hadde ikke drømt om at det skulle være så vanskelig. For meg ble det et sjokk. Jeg skulle ønske jeg hadde visst dette da jeg var stortingspolitiker, uttaler hun. Det forteller også hvor viktig det er for politikere å ha praksis fra virkeligheten de fleste andre må forholde seg til. Nå får Agder, som første fylke i landet, sitt eget Nav-ombud som skal veilede brukerne i alle aldre, og på alle saksområdet.

Og da kan man jo lure på om det er flere stortingspolitikere som vender det døve øret til vanlige folks opplevelser med systemet. Sakene har vært mange. Fortellingene har vært utallige. En av de siste er mannen som fikk brev om at han kunne skaffe seg grill siden han ikke hadde penger til å betale strømregningen. Hvor mange skjebner som aldri når avisenes førstesider eller bli en sak i Stortingets spørretime kan vi bare frykte. Alle dem som ikke har ressurser eller hjelpere til å slåss mot et byråkrati som ofte er uten ansikt, og derfor kan oppleves som umenneskelig. Og mange ganger er det.

I fjor høst fikk Nav ny toppleder, Hans Christian Holte, med erfaring fra Skatteetaten. Holte la den gang fram i en liste med fem punkter for å bedre Nav. Ett punkt var å få et klarere språk som både ansatte og brukere kan forstå. I tillegg skal Nav være lyttende.

Spørsmålet er bare hvem Nav-toppen og de ansatte lytter til: Mannen som ikke hadde penger til strømregningen, eller politikere som lager reglene, og som i mange tilfeller åpenbart er tunghørte.