Sist torsdag la partiene frem sine budsjetter i formannskapet. Mens Glimt landet i folkehavet, fikk vi politikere i oppgave å dra kommuneskuta i land.

Vi befinner oss i en krevende situasjon. Flere og flere oppgaver skyves fra staten på kommunen, uten at det gis nok midler for å ivareta disse. Vi blir heller ikke kompensert nok av staten for verken tjenestene vi leverer eller lønns og-prisvekst. At vi befinner oss i en langvarig pandemi, hjelper heller ikke på situasjonen. Alt i alt legger dette grunnlaget for en svært utfordrende balansegang der vi må sikre gode tjenester samtidig som kommunen skal ha en bærekraftig økonomi. Da er det klart vi må sikre en trygg og forutsigbar styring av kommunen.

Jeg er glad for at samarbeidspartiene AP, SP, SV, MDG og KRF kan levere et budsjett som evner nettopp dette. Det smerter at vi er i en situasjon hvor alle kommunens områder rammes av nedskjæringer. Da handler det om å gjøre prioriteringer.

Vi holder tritt med og fortsetter satsingen på heltid. Det må være gode vilkår skal vi ha nok av de varme hendene i omsorgssektoren. Ikke til å stikke under en stol er at samarbeidspartiene vil øke målet om kutt i klimagass innen 2030 fra 60% til 70%.

En gladsak er at vi beholder alle kommunens psykiske helserådgivere. Dette er et veldig godt tilbud for alle som kanskje opplever hverdagen litt ekstra krevende, spesielt i de tider vi nå er i. Viktigheten av tidlig innsats er uvurderlig – klart de skal bestå.

Svært gledelig er det at alle våre partier ikke går med på kutt i lærerstillingene. Vi må sikre stabile vilkår for elever og foresatte etter et så krevende år. Ungdomsrådet har selv kommunisert at dette er deres viktigste sak. Jeg er glad for at vi også lytter på ungdommen direkte i denne saken. For Arbeiderpartiet står en god og trygg oppvekst sentralt, og vi har over sist periode styrket bodøskolen med 100 nye stillinger og flere nye skolebygg. De videre løftene om et gratis måltid i skolen består og videreføres, et viktig tiltak for å sikre sosial utjevning.

Gøy er det at vi også går inn for å bygge et elevhjem i Bodø for elever i den videregående skolen. Vi har mange elever i Bodø som har måttet flytte for å gå på skolen. For Arbeiderpartiet er det viktig at vi tar ansvar for å sikre gode og trygge hybler til ungdommen.

Til syvende og sist leverer vi et budsjett som etter alle forutsetninger evner å prioritere de nære tjenestene, samtidig som vi skaper forutsigbarhet og handlingsrom i det som en krevende tid. Jeg er glad for å representere et ansvarlig og fremtidsrettet parti som Arbeiderpartiet.