Det er rystende lesning i dagens AN – kommunen skal spare og det første kommunedirektøren går løs på er Eldreomsorgen! I en tid, hvor diskusjonen om underernæring på sykehjem – sykepleie mangel – og generelle vanskelige tider for driften av sykehjem er på sitt høyeste, velger ledelsen å kutte der, hvor det svir mest.

Furumoen sykehjem omdannes til omsorgssenter – 20 sykehjemsplasser legges ned der, i tillegg til ytterligere 17 andre, ikke definerte sykehjemsplasser i kommunen. Likevel sier både Kommunedirektør og Helse- og omsorgssjef, at det skal gå an å drive forsvarlig. Det skal bli spennende å se, hva ledelse og ansatte ved sykehjemmene sier til denne forsikring.

De som blir hardest rammet av disse innskrenkningene, er de som venter på sykehjemsplasser og deres pårørende. Med slike nedskjæringer kommer ventelistene til å bli enda lengre. Når man samtidig vet, at det allerede er 1 million pensjonister i landet og at tallet vil stige med 100 000 hvert 4 år, så er denne utvikling skremmende.

71,6 millioner skal kuttes i helse og omsorg og i omsorg, oppvekst og kultur – og det er de gamle som må lide først. Kutt i omsorg, oppvekst og kultur blir utsatt på grunn av demografien – en forklaring som er ganske intetsigende – demografi betyr befolkningslære.

Et aldersvennlig samfunn tar vare på sine gamle – Bodø kommune har meldt seg ut av den gruppen.