Erna Solbergs privatiseringsprogram for en den år tilbake, var ulovlig. Å sette statlige tjenester på anbud, angivelig for å få «billigere løsninger», har ført til at vi har fått tjenester som har fratatt oss kontrollen med en rekke statlige anliggender.

Posten har blitt for dyr å benytte seg av for folk flest. DNB har gjort kontanter mer utilgjengelige og utrygt å ta ut. Privatiseringen av statlige tjenester gjør oss sårbare; private bedrifter er avhengige av profitt for å overleve. Vi ser det hver gang det er en «finanskrise» – private bedrifter er svært lette å kvitte seg med. Det er på tide å ta tilbake alle tjenester som tidligere var statlige slik at vi får tilbake kontrollen av livene våre, omgående.