Mens den langsiktige trenden de siste 10 til 50 år har vært nedgang i folketallet imellom 70 og 80 prosent av kommunene i Nordland, ser vi i første kvartal 2021 en mer positiv utvikling, da bare 19 av 41 kommuner har nedgang, dvs. bare 41,3 prosent.

Bodø mer enn doblet fødselsoverskuddet sammenlignet med første kvartal 2020, fra 35 til 74 og økte nettoinnflyttingen med 50 sammenlignet med fjorårets K1. Samlet økte Bodø folketallet med 119 slik at byen har 52 679 innbyggere per 31.03.2021.

Av de sju Salten-kommunene, fra Meløy i sør til Steigen i nord, er det bare Saltdal og Steigen som har økning i folketallet, med hhv. 2 og 13, mens Meløy gikk ned med 10, Gildeskål med 3, Beiarn med 3, Fauske med 20 og Sørfold med 1.

Moskenes, over Vestfjorden, som har antydet ønske om fusjon med Bodø, økte med 9 innbyggere, og har nu et folketall på 998.

Nordland fylke økte også folketallet, til 240 559, opp med 214 i første kvartal. Økningen deler seg på et fødselsoverskudd på 65 og en nettoflytting på 149. Trenden for folketallet i Nordland er svakt snudd fra negativ de siste kvartalene til positiv i første kvartal 2021.

Noen kommuner i Lofoten og Vesterålen (Vestvågøy, Vågan, Hadsel og Øksnes) hadde markert økning i folketallet. Skatteparadiset Bø økte med 4 til 2580 innbyggere.

Forgubbingen (dvs. at befolkningen gjennomsnittlig blir eldre) fortsetter i 44 prosent av kommunene, vist ved fødselsoverskuddet. 18 av 41 kommuner hadde nedgang, der særlig Fauske og Narvik skiller seg ut, med hhv. 17 og 11 flere døde enn fødte. Dette til tross for at vi på landsbasis har opplevd en «babyboom» i første kvartal 2021, noe som tilskrives pandemien.

Ernas oppfordring, for et par år siden, om å lage flere barn synes å være etterfulgt.