Erna Solberg: "Nordland er det nye gullfylket"

Erna Solberg deltar på Agenda Nord-Norge

Erna Solberg deltar på Agenda Nord-Norge Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Statsminister Erna Solberg ga uttrykk for at Nordland er Norges nye gullfylke da hun talte under Agenda Nord-Norge tirsdag formiddag.

- Det er hyggelig å komme til et fylke og en region i Norge hvor det er fallende ledighet. Hvor det settes eksportrekorder og hvor det er rike naturressurser og hvor man strutter av selvtillit, innledet statsministeren.

Men la til at selvtillit ikke må gå over i selvtilfredshet.

- For det er når man er så fornøyd med seg selv at man ikke ser behovet for endring, at det begynner å gå nedover.

- Var ikke godt nok forberedt

Solberg ga uttrykk for at det er Ingen tvil om at Norge er i en vanskeligere situasjon enn vi har vært i på mange år.

- Ikke at vi ikke visste at dagen ville komme, at oljeinvesteringene ville går ned. Men det kom raskere og mer brutalt enn vi hadde trodd. Vi var ikke godt nok forberedt. Og de gode tidene har ikke blitt brukt godt nok til å investere i framtiden, sa Erna Solberg.

Men selv om oljebremsen er en utfordring, påpekte statsministeren at Norge ikke er i krise. I halvparten av landets fylker går ledigheten fortsatt ned.

Men det blir en utfordring for Norge å erstatte de jobbene som går tapt i oljeindustrien.

- De siste 35 årene har vært en omstilling skapt av etterspørsel olje- og gassnæringene. Men VII har nå gått fra særstilling til omstilling. Vi er nødt til å snakke mer om konkurransekraft og konkurranseevne, sa Erna Solberg.

Kunnskap, forskning og innovasjon

I den sammenhengen pekte hun på at kunnskap, forskning og innovasjon er kjernen i det som er framtida – både for dagens og framtidens bedrifter.

- Uten å satse på dette klarer vi ikke omstillingen i et 30-årsperspektiv, sa Erna Solberg.

Hun sa at næringslivet trenger kapital for å ta de investeringene som kreves.

- Det må være mer penger igjen i bedriftene. Formuesskatten må ned, sa statsministeren.

Og så lovte hun et økt tempo i veibyggingen. Ikke minst i nord mener hun å ha mye å være stolt over.

- Det er nesten så jeg får kjeft når jeg kommer på Vestlandet. De siste tre årene har veiinvesteringene i Nord-Norge vært dobbelt så mhøye som de fire foregående år, sa Erna Solberg.

Hun var full av lovord om kreativiteten i nord. Hun snakket om en landsdel som er full av ressurser – ikke bare i form av naturressurser.

- Nordland er Norges nye gullfylke. Lønnsomheten går opp, og det gir rom for å reinvestere mer, sa statsministeren.

Imponert

Hun pekte også på at Nordland er et svært utovervendt fylke. Hun er flere ganger blitt imponert over hvor stort bedrifter i fylket her satser.

Leonard Nilssen Sønner på Andøya har skrevet kontrakt med Statskog om uttak av kleberstein i Hamarøy. Det er potensielle verdier for 25 milliarder kroner. Det er riktignok noen mil til bilvei, men det ser de ikke på som noe stort problem, sa Solberg.

Hun la til at det innenfor sjømatnæringen i nord er rekordtider.

Solberg ser enoerme muligheter innen marin sektor. Og mener helt klart at Nord-Norge viser vei.

- Omsetningen innen marin sektor har potensial til å bli seksdoblet innen 2050. Da må vi være villige til å satse og ha klar plan for veien videre, sa Erna Solberg.

Hun sa i denne sammenhengen at mangelen tidligere ikke har vært mangel på gode ideer, men evne til å gjennomføre dem på en måte som gir arbeidsplasser i Norge.