På få måneder er antallet politi og militært personell som går mot demonstranter nær doblet. USA har en samlet politistyrke på nesten 1 million. I dag er det ute i gatene ca. 350.000 politi og militært personell som har som jobb å slå ned på demonstranter av ulike kategorier. Bare i Washington DC er det nå 25.000 militære i tillegg til det vanlige politi

Den siste tiden har det vært store demonstrasjoner mot landets myndigheter. Protestene har kommet fra alle kanter. BLM og Antifa protesterer mot rasisme og urett de mener rammer grupper i samfunnet. Proud Boys og høyreradikale protesterer på det de mener er et fingert valg.

I tillegg en mengde andre vanlige mennesker som protesterer mot Biden eller mot Trump. Ikke engang under opptøyene da det ble protestert mot Vietnamkrigen ble det brukt så mye politi og militært personell mot folk. Til sammenligning brukes det i Russland ca. 150.000 politi mot demonstranter i disse tider.

Myanmar sitt militærkupp, der ble det brukt noe få 10.000 (mindre enn 100.000). I Venezuela er det under 50.000 politi og militære som brukes mot sivilbefolkningen.

Vi i Norge er veldig snar å heve pekefingeren mot land som vi mener driver slik mot demonstranter i andre land, men ikke mot USA.

I USA drepes det hvert år mange flere personer av politi enn det som skjer i de land vi ikke liker å sammenligne oss med.

Vi har hørt vår utenriksminister kritisere opprørspoliti i Hviterussland og Russland, men aldri USA selv om de dreper langt flere. Hvorfor er det slik?

Hvorfor er det greit å sette til side demokratiske friheter og slå ned på vanlige mennesker sin misnøye i land vi er alliert med, og så heve pekefingeren og kritisere andre land.

Bør det ikke være likhet uansett land?

Før valget lovet nåværende president Biden at han skulle «Unite the people». Demokratiet skulle gjenopprettes. Det motsatte skjer, 40 presidentordrer på to uker. Det er mer enn de fem foregående presidentene samlet har gjort på samme tid. Saker som har vært i senatet og blitt vedtatt der med vanlig demokratiske avstemninger, overkjøres nå med presidentordrer.

Slik maktmisbruk har aldri tidligere skjedd i USA sin historie.

Ikke en kritisk røst fra media annet enn fra Breibart og Fox News, samt fra Australske Sky News. I Norge later NRK som om dette er helt flott, for ikke å snakke om Aftenposten, VG og TV2.

Dette kommer å ende med forferdelse og kjempeopptøyer

I Norske medier sier journalister at Trump sin popularitet er svært lav nå, stemmer så det? Hva annet som skjer i USA og formidles i Norge av Akersgatas medier stemmer ikke? Ganske så mye faktisk.

Det var mye galt mens Trump styrte, men det var ikke tilstander som grenser mot militær diktatur.