Widerøe har bestemt seg for å benytte seg av den statlige lånegarantiordningen for norsk luftfart. Eierne spytter i tillegg inn ytterligere 50 millioner kroner.

Totalt får dermed selskapet inn 500 millioner kroner i kapital, skriver E24.

– Det som er spesielt med situasjonen, er all usikkerheten. Vi har hatt tilstrekkelig med finansielle ressurser til å dra oss gjennom hittil, men inn i 2021 begynte det å bli litt tynt, sier Widerøe-sjef Stein Nilsen til E24.

Pengene er hentet inn for å sikre seg en buffer og kunne håndtere potensielle innstramminger og andre utfordringer som kan komme fremover. Avtalen og pengene kom på plass i slutten av juni.

Widerøes omsetning falt i koronaåret 2020, men er blant flyselskapene som har klart seg best gjennom pandemien. En viktig årsak er at Widerøe i hovedsak driver innenlandsflyginger, som har vært langt mindre påvirket av restriksjoner enn utenriksmarkedet.

Widerøe-sjefen sier selskapet nå er godt rustet for hva enn som måtte skje i 2021 eller 2022, og han utelukker ikke at pengene på sikt kanskje kan bidra til at selskapet kan investere i nye fly i fremtiden.

– Men det blir nok satt mer på agendaen når vi nærmer oss 2022, for akkurat nå handler det veldig mye om å sikre at vi kommer tilbake i full drift på de flyene vi har, sier Nilsen.