Putin er nå, i likhet med det Donald Trump var, sitt folks avatar. De finnes to grunnleggende oppfatninger i psykologien. Den ene er at årsakene til galskap og ondskap ligger i den enkelte person. Den andre er at forventninger og omgivelsene påvirker hvem vi blir. Ofte gjenspeiles disse oppfatningene i språket. Derfor var det interessant at Kjell Magne Bondevik ikke «var deprimert» da han ble sykemeldt mens han var statsminister, men at årsaken til hans sykemelding var at han "fikk en depressiv reaksjon». Denne språkbruken viser to helt motstridende måter å attribuere årsaker til psykiske problemer. Den første forståelsen som gjenspeiles i språkbruken, er at årsaken ligger «inne i personen». Den andre er at vi blir som vi er påvirket av vårt miljø og vår evne til å mestre det. Og Kjell Magne Bondevik og det norske samfunnet mestret det på en god måte. Dette forteller oss at årsakene til lederes vurderinger og beslutninger ikke ligger inne i dem selv, men i de forventninger andre har til dem, som for statsledere er fra folket og kulturen. Jeg tror ikke Putin føler seg vel i sin rolle. Kroppsterapeuter kan se det. Derfor må vi ta vare på hverandre i stedet for å fordømme.