Går det nå ikke vel langt? Et fortau må nå deles mellom gående, joggende, syklister og elsparkesykler. Hvordan har vi kommet dit, og hvem er ansvarlig for å ha skapt/tillatt dette kaoset? Dette er blitt farlig. Farlig for alle som beveger seg på fortauet. Og nå brukes akademisk arbeidskraft til å forske på konsekvensen av elsparkesykkelens inntog i trafikken! Hvor idiotisk går det an å bli, og hvor lenge skal dette kaoset vare og går det ikke å innse det og stoppe dette kaoset med øyeblikkelig virkning?

Undertegnede bruker en vanlig sykkel, er høreapparatbruker, og innser snart at fortauet ikke er for meg. Jeg sykler på fortauet, men ser at gata for biler kan være et tryggere sted å sykle. Noen planleggere og ansvarlige må forstå og innse at det er skapt en komplett og farlig trafikk på fortauene. Gjelder for øvrig gang- og sykkelveier også. For det er fart som gjelder.