I et leserinnlegg publisert i an.no 27.10 imøtegår administrerende direktør i PBL mitt leserinnlegg fra 24.10. Det som skjer i forhandlingsrommet under forhandlingene, blir vanligvis der til man er ferdig forhandlet. Jørn-Tommy Schjelderup velger likevel å fortelle hva PBL har foreslått for å bevise at mitt argument ikke var riktig. Dette er informasjon jeg ikke har tilgang og ikke kan bestride, siden jeg ikke sitter i forhandlingsutvalget. Det er Jørn-Tommy Schjelderup fullt klar over.

Private barnehager har – og skal fortsatt ha – konkurransedyktige pensjonsordninger, sier Jørn-Tommy Schjelderup. Det er jeg glad for, men hvis PBL har disse ambisjonene må de leve opp til det i praksis! PBL sitt tilbud før bruddet var et faktum, passer ikke helt sammen med ambisjoner for konkurransedyktige pensjonsvilkår. Mener du at Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta bløffer når de påpeker at ansatte i PBL ikke har like god pensjon som de som jobber i offentlig barnehager? Selvsagt gjør de ikke det!

PBL påstår at deres tjenestepensjon for mange ansatte er bedre enn offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP til sammen. PBL har ikke dekning for denne påstanden. Dersom ansatte i PBL- barnehager skal få en bedre tjenestepensjon enn offentlig ansatte, er de avhengige av at aksjemarkedet gir minst like god avkastning i årene fremover som det har gjort de siste ti årene. Det er de ansatte som må bære risikoen for dette i PBL. I offentlig tjenestepensjon har man garanti for at pensjonsbeholdningen blir regulert årlig. Har du fått med deg utviklingen i aksjemarkedet siste året, Jørn-Tommy Schjelderup?

Samfunnsøkonom Tom Erik Lunder er en av landets fremste eksperter på barnehageøkonomi. Han sier at de private barnehagene fra og med 2016 har fått et pensjonstilskudd som tilsvarer 13 % av lønnskostnadene i de kommunale barnehagene i sin kommune. Men de private barnehagene har samlet sett brukt mye mindre på pensjon til sine ansatte enn dette. PBL- barnehagene, som utgjør omtrent 70 % av de private barnehagene, har i de seks årene siden 2016 anslagsvis fått 3,5 milliarder mer i pensjonstilskudd enn det de har hatt i reelle utgifter til pensjon! Som Tom Erik Lunder sier: Det sitter noen i bakgrunnen som har pengene. Disse tallene er hentet fra en rapport skrevet av Telemarksforskning på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Jørn-Tommy Schjelderup mener at dagens tilskuddsordning for pensjon ikke er bra nok. Altfor mange barnehager ikke får dekket sine pensjonskostnader, og de må dermed søke om å få det. Utdanningsforbundet mener at PBL skal få dekket de reelle pensjonskostnadene sine. Storberg-utvalget foreslo i fjor en kostnadsdekning på pensjon. Dette ville ha gitt PBL dekning til å innfri kravene fra fagforeningene, som de hevder at de IKKE har nok penger til!

Det er her det oppstår en logisk brist for meg og sannsynligvis for de aller fleste andre. Man vil ikke ha ei ordning der staten finansierer pensjonsutgiftene! Ved kostnadsdekning ville problemet være løst. At PBL ikke ønsker denne løsningen, er for meg helt ubegripelig.