Europeisk kulturhovedstad er utvilsomt et politisk prosjekt. Det vil det også være i 2024. Det betyr at vi må bruke Bodø 2024 til å fortelle våre historier, ja til å fremme vår politikk. Vi skal bruke statusen som et bakteppe for fremme tre overordnede budskap. For det første: Det unike med Bodø 2024 er nettopp det – det er unikt. For første gang er det en by og en landsdel nord for polarsirkelen som skal være vertskap for et europeisk kulturhovedstadsår.

Noe av det mest spesielle med å leve i nord er at vi er en del av Europa som har grense og samhandling med Russland. Det har vært fred mellom Norge og Russland i over 1000 år. Gjennom Bodø 2024 kan vi bidra til å fremme den gode dialogen mellom Barentsregionen og Europa.

I dette bildet er det også helt unikt at vi har det samiske. Det skiller oss fra andre byer som har hatt denne tittelen. Så hva skal vi bruke statusen til? Vi skal fortelle om nord til europeiske politikere. I EU er den arktiske politikken på agendaen. Men hvilken arktisk politikk? Vi merker ofte at nye politikere og nye mennesker i europeiske interesseorganisasjoner har lite kjennskap til vår landsdel. Og dermed er faren for å politikken som utvikles i liten grad er tuftet på kunnskap.

I møte med internasjonale kollegaer pleier jeg å si at The Arctic is cool, not cold. For er det en ting som er viktig er det å fortelle europeiske politikere og organisasjoner at i nord bor det og virker mennesker. Her høster vi av ressursene. Her lever vi tett på naturen og årstidene.

Vår historie er bygd opp rundt bærekraftig forvalting av naturressursene. Men vi opplever et arktisk ressursparadoks. Vi må i enda større grad skape nye arbeidsplasser rundt ressursene i nord. Vi skal ikke utvikle landsdelen gjennom vern. Det må bli en viktig del av EUs arktiske politikk.

For det andre: Det viktigste året i Bodø 2024 er 2025. I Nordland opplever vi nå en negativ befolkningsutvikling. Hvilke grep kan vi ta for å endre dette? Et viktig svar er attraktivitet. Det å være europeisk kulturhovedstad løser ikke denne utfordringen. Men vi kan bruke Bodø 2024 til å få større tiltrekningskraft.

Et attraktivt nord er et nord som er åpen for kulturelle uttrykk fra hele verden. Vi skal ikke gjøre Bodø 2024 til en floskel. Da gjør vi oss en bjørnetjeneste. Det gir ikke mening å si at vi setter Bodø på kartet. Hvilket kart? Men, vi kan lære av dem som har lyktes og ikke minst de som ikke har lyktes i like stor grad som europeiske kulturhovedsteder.

Et viktig mål er synlighet. Vi skal bruke Bodø 2024 til å tiltrekke oss oppmerksomhet. Vi må vise frem mulighetene vi har. Mulighetene til å leve gode liv, til å ha spennende jobber og til å kunne oppleve kultur her nord. Det er nettopp derfor Arcticulation er valgt som tema for Bodø 2024. Ordet er satt sammen av de engelske ordene arctic, art, culture og communication. Arcticulation er altså en visjon som skal skape interesse og engasjement lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

For det tredje: Bodø 2024 er bare en suksess når hovedstadsåret er viktig for hele landsdelen. Hovedstadsbegrepet er litt forslitt. Vi skal sprenge ut av det. Et fellestrekk i nord er at hovedstedene i sør i for liten grad satser på de nordlige landsdelene. Dette gjelder i like stor grad i Nord-Sverige, Nord-Russland som i Nord-Finland og for den saks skyld Nord-Canada. Vi trenger ikke arktiske hovedsteder eller kulturhovedsteder hvis poenget er å ta fra dem som er rundt oss. Det er egentlig litt av det unike med Bodø 2024 – det er et prosjekt som er bygd opp rundt det å være inkluderende. Bodø 2024 er kun en suksess når det er et gode for Nord-Norge.

Tor Åge Bringsværd har uttalt at kultur er et helt samfunns identitet, det er ryggraden i et folk. Det er en god betraktning. Ja, kultur er på mange måter limet i samfunnet. Identiteten vår er i stor grad knyttet til kysten, til årstidene, til møte med et Oslo som ikke alltid forstår oss. Gjennom Bodø 2024 har vi nå en plattform til å fortelle Europa om våre historier, vårt samfunn og vår identitet. Målet er at Europa i 2025 er litt mer Arcticulation enn hva det er i 2020.