Til tross for at gamlestudentboliger over hele landet har et akutt behov for rehabilitering, bevilger ikke Solberg-regjeringen ei krone til rehabilitering i det nye statsbudsjettet. Kanskje fordi det ser bedre ut i media å være den som klipper snora på nye boliger, enn den som sørger for at gamle bygg ikke må rives?

Mange student sliter med å finne seg bolig, og det er ikke alltid like lett å finne noe på det private markedet, som stipendet dekker. Et av problemene idag er at studentsamskipnadene, sånn som Studentinord, ikke får tilskudd for å rehabilitere gamle studentboliger av regjeringa. Så legger jeg til at studiestøtta selvsagt må øke!

Med dagens støtteordningerer det billigere å rive gamle studentboliger og sette opp nye, enn det er å rehabilitere eksisterende bygg. Dette fører til en miljøfiendtlig bruk- og kast-holdning, som ikke passer seg i dagens samfunn. Vi må i stedet fokusere på å ta vare på det vi allerede har.

Utslippene fra å byggeeksisterende boliger har allerede skjedd. La oss ikke doble utslippet ved å rive dem og så sette opp nye. Vi er nødt til å ta vare på byggene vi allerede har, og sørge for at de kan leve lengst mulig. Slik sparer vi både penger og planeten for utslipp. På pressebildene ser det kanskje flottere ut å åpne nye studentboliger, enn å sørge for at gamle boliger får leve noen tiår til. Nå må bare regjeringa legge pengene på bordet.

For studentene ville penger til rehablitering betydd flere studentboliger og bedre standard. JA til det.