Er det noen som går i fakkeltog for kommunens ansatte?

Det er ekstremt viktig for elsearbeidere/sykepleiere/vernepleiere å oppleve at pasientsikkerhet er reelt til stede i arbeidshverdagen.

Det er ekstremt viktig for elsearbeidere/sykepleiere/vernepleiere å oppleve at pasientsikkerhet er reelt til stede i arbeidshverdagen. Foto:

Av
DEL

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Pandemien har ført til økonomisk sosiale og negative konsekvenser. Så langt i midten av november har ikke Nordland og Bodø hatt det store utbruddet som Oslo, Bergen Tromsø osv. Vi har rimelig kontroll, men vi i Bodø slipper trolig ikke unna pandemi-påført arbeidsløshet i offentlig sektor.

Det er ingen tvil om at rus, familiekonflikter, økning av atferdsproblemer hos ungdom og elever er følgeproblemer av pandemien. Skoler sliter med «den nye normalen», kommunale hjemmetjeneste, sykeheim, miljøtjenestens ansatte og feltarbeidere er sliten av økt arbeidsbelastning. Barnehage rapporter om slitasje som følge av den nye normalen. Rådmannens forslag til budsjett legges så fram under pandemien, og for første gang på 11 år påpekes det ikke fra rådmannen at oppsigelser ikke vil forekomme. Verdt å merke seg.

Verneombud forteller om ansatte med økt stress, redsel for å miste jobben, redd for å miste kollegaer, og en generell utrygghet opp til at ansatte vil gå ut i arbeidsledighet etter jul. Dette framkommer også i Ros- analysene, som er vedlagt rådmannens budsjett. De forenklede Ros- analysene holder heller ikke mål for å fatte riktig politisk beslutning. Det er heller ikke tilstrekkelig medvirkning på disse forenklede Ros-analysene

Helseansatte på Sølvsuper, lærere på Mørkvedmarka skole, ansatte på Legevakta, pedagoger på Løding barnehage eller i Vernepleiere i Garnveien i miljøtjeneste – alle gjør de alle en fenomenal jobb. La oss dvele ved et eksempel på rådmannens kutt i skole og barnehage som kan føre til en slags «dominoeffekt». Man fjerner støttefunksjoner som Rådgivende pedagoger, Psykiske helserådsgivere, Utekontakten etc. Disse kuttene vil føre til ytterligere belastninger. Dette vil gi mindre tid til ressurskrevende elever. Pluss mindre kompetanse i skolen (12-13 stillinger?) vil kunne bidra til for eksempel økt vold og trussel problematikk. Dette er et stort problem allerede. Vold og trusler er noen som Hovedverneombudet har spesielt stort fokus på. Det er allerede et arbeidsmiljøproblem som vil kunne bli forsterket ved disse kuttene. Dette er også et underkommunisert fenomen i barnehage.

Dette er bare en av mange følgeeffekter av slike kutt. Da har vi enda ikke snakket om sykefraværets mulige påvirkning av kutt. I en tid med økt hjemmekontor med de utfordringer det medfører, barn og unge som er mer hjemme, vil dette kunne forverre den helhetlige situasjonen for barn, eldre og i siste og viktigste instans de ansatte i Bodø kommune sett fra Hovedverneombudets side. Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er et minimum. Slitasje er i høyeste grad et arbeidsmiljøutfordring.

Pasientsikkerhet er ikke noe Hovedverneombudet tar stilling til. Men det er ekstremt viktig for elsearbeidere/sykepleiere/vernepleiere å oppleve at pasientsikkerhet er reelt til stede i arbeidshverdagen. Enten det er i miljøtjenesten, hjemmetjeneste eller i et sykehjem. De er opptatt av pasienten og brukeren. Kutt gjør dette mer krevende og gjør helsearbeidere mer urolig og jobben krevende.

Med korona hengende over så vil det så klart påvirke arbeidsmiljøet. Løpe fortere, koronaengstelse, færre ansatte, usikker jobbframtid. Vi kan nevne Rehabiliteringsavdelingen, Rønvikveien, Furumoen og pleiefaktor (12 stillinger?) miljøtjenesten. Men er det noen som går i fakkeltog for ansatte sin arbeidsmiljømessige hverdag?

Dette er som sagt bare rådmannens forslag. Hovedverneombudet kan fortsette å beskrive og forklare tilstanden i kommunale tjenester i tilfelle rådmannens forslag blir vedtatt. Får å opprettholde økonomiske og sosiale bærekraftige kommunale velferdstjenester, må man ha kontroll over økonomien. Derfor har vi forståelse for det å gjennomføre «kutt» i noen deler av kommunale tjenester.

Som vi har forklart ovenfor, kutter man i bunnlinjen i kommunale tjenester kommer det til å skape store konsekvenser for de svakeste i bodøsamfunnet. Kommunen vår styres av solidarisk- og fellesskapsorienterte partier. De har vist tidligere at de klarer å vedta et budsjett som er solidarisk og økonomisk bærekraftig. Vi håper at styrende partier gjennomfører endringer som fører til en bekymringsfri julestri for bodøsamfunnet.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken