Flytrafikk er limet som holder det moderne Nord-Norge sammen. Men flyet er en klimaversting og vi burde kanskje fly mye mindre. Hvordan skal vi kunne bo i Nord-Norge og samtidig være klimavennlig?

I Nord-Norge bor vi fremdeles spredt, i motsetning til for eksempel vårt naboland Sverige hvor landsbygda i nord er omtrent avfolket. På tusenvis av små og store øyer, innerst i fjordarmer, ytterst i havgapet og langsetter fjellsidene bor det folk og drives næring. Dragningen fra storbyen i sør er sterk, og mange drar. Og bekymrede stemmer undrer seg på om fremtiden blir folketom i nord. Men fremdeles må Nord-Norge sies å ha en stor og variert befolkning. Og ikke minst et blomstrende næringsliv med stort behov for folk, og et rikt kulturliv og tjenestetilbud. I 1948 skrev Studieselskapet for Nordnorsk Næringsliv om «problemet Nord-Norge»: At landsdelen lå et lysår etter Sør-Norge og hadde desperat behov for hjelp til å modernisere og industrialisere. Et par år etter, da Nord-Norge ble Natos yttergrense mot fienden i den Kalde Krigen og man vurderte å bygge et kraftig forsvar, var det flere som var usikre på om det i det hele tatt var noe her oppe som var verdt å forsvare.

En veldig vesentlig grunn til at vi har greid å utjevne forskjellene mellom nord og sør, og opprettholde bosetningen , er god tilgang på rask og rimelig transport. I særdeleshet flyet. Vi har verdens i særklasse tetteste nettverk av flyplasser og flyruter, og mens 82 % av verdens befolkning aldri har flydd, ligger nordmenn på topp i Europa med 2.9 innenriks reiser i året. Nordmenn flyr mest i Europa, og fire ganger mer enn Sverige, som ligger på andre plass.

Men vi vet at fly forurenser kraftig og at verden er i klimakrise! Vi kan ikke fortsette å gjøre mer av det som vi vet skaper irreversibel skade på miljøet. Flere og flere tar til orde for at vi må begrense lufttrafikken kraftig, og kanskje ikke fly mer enn 2-3 ganger per år -men er dette en reell mulighet for oss som bor og jobber i Nord-Norge?

Transportmidler som vei, sjø og (for Søndre Nordland) bane er riktignok tilgjengelige og viktige i lokaltrafikk og godstrafikk. Når det kommer til transport er forskjellene mellom Nord og Sør enorme. I Sør-Norge er tog nettet godt utbygget, og en fullverdig erstatter for fly på mange strekninger. Men i Nord-Norge stopper toglinjen i Bodø. Skal man videre nordover finnes det svært få muligheter for transport foruten om fly. Og skal man sørover med toget, så tar reisen fra Bodø til Oslo 18 timer- dersom alt er i rute.

Realiteten er at uten flyet hadde kanskje Nord-Norge vært like folketomt som utkantregionene i andre land?

Men hvordan skal vi kunne kutte i forurensningen fra flytrafikken i nord, og samtidig fortsette å være et attraktivt sted å bo og drive næringsvirksomhet? Ingen flyr mer enn oss nordlendinger, så ingen andre steder vil et kraftig kutt i flyvningen monne like mye. Men hvordan skal vi da kunne fortsette å bo og leve i nord?

Flere forskere mener at en del av løsningen på klimautfordringene kan finnes i storbyene, hvor folk bor og lever tett. Her er avtrykket størst og likeså potensialet til å kutte, størst. Skal vi da fortsette å klore oss fast i uframkommelige bygder, og på avsidesliggende øyer? Eller burde vi heller bare flytte til Oslo?

Nord Universitetet, Nordlandsforskning og Norsk Luftfartsmuseum tar debatten på Norsk Luftfartsmuseum fredag 8. november kl. 19.00. Hva mener du? Kom og del din mening.