Kulturpotet Magnus Sørvig hevder i et innlegg i an.no 04.10.22 at AN misliker kultur og må få hodepine av å tenke på Bodø2024. Ytringen må kommenteres.

Er AN ikke opptatt av kultur?

Det spørs hvordan man definerer kultur. Kultur er latin og betyr å dyrke eller pleie. Så deler vi kultur i det snevre, det utvidede og det generelle kulturbegrep.

Innenfor det snevre kulturbegrep snakker vi om musikk, kunst, teater, litteratur. Der er AN voldsomt til stede på Parken, Opptur og noe på Gata og Blåfrost m.v. Resten: nei. Dyrkingen er snever.

I det utvidede kulturbegrep ligger idrett. Og DER er AN gigantisk og ellevilt (avisuttrykk) til stede, særlig mot ett kulturuttrykk og ett gult (og kult) idrettslag, der redaksjonen har mange «eksperter» og allokerer store ressurser for en kontinuerlig dekning av stort og smått. Nesten til enhver tid handler 30 prosent av artiklene på an.no om B/G. Men også her er dyrkingen snever.

Innenfor det generelle kulturbegrep kan vi kanskje plassere menneskers atferdsmønstre. Her ynder AN med jevne mellomrom å presentere unge kvinner som tjener enormt med penger på å vise sin nakne kropp for de som er villig til å betale. Antakelig fordi slike oppslag gir et stort antall klikk.

Det er derfor ikke riktig å omtale AN som negativ til kultursaker. Alt som skjer på og rundt Aspmyra og den kommende «storstuen» blir 110 prosent dekket. Antakelig fordi dette gir klikk, fra de 3 til 4 tusen i byen som er interessert i denne typen kulturstoff.

AN kan kultur, bare den er GUL og kul, les B/G, eller GRØNN og ung, les Parken.

Men det meste av det som skjer innenfor det snevre kulturbegrep, utenom de festivalene som er nevnt foran, ( «1000 bilder fra Parken, ser du noen du kjenner?») blir for ukult, gir for få klikk og fordi redaksjonen er uten kompetanse til å si noe fornuftig om aktiviteten og kvaliteten på det som framføres/vises.

Bortsett fra å dekke fotball og noen bygdefester, som Parken, vil AN (antakelig) la ECoC2024 gli forbi i stillhet.

Kultur for «fiffen» er ukult.