Norge står stille. Folk blir bedt om å holde seg hjemme. Den ene eksperten etter den andre gir oss råd om hvordan vi skal komme oss gjennom dagene. Butikker har mat og apoteket medisiner, men hvordan skal vi være sosiale når jobben gjøres hjemme og cafeer er stengt? Folk er fortvilet. "Ring en venn",sier ekspertene. Jeg har fått telefoner, meldinger og spillforespørsler. Det har vært veldig hyggelig. Som ufør sitter jeg mye hjemme. Helsen min setter sine begrensninger, men jeg prøver å komme meg litt ut. Vennene mine er opptatt med jobb og familie, men jeg setter stor pris på tiden jeg har med dem.
Men jeg sitter altså hjemme mesteparten av tiden. Jeg har helsehjelp, men jeg føler at jeg har et sosialt behov som ikke får dekket i hverdagen. For hvem ringer meg om to måneder for å prate om viktige og uviktige ting? Hvem bryr seg om de som sitter hjemme hver dag hele året? Det finnes masse sosiale tilbud til småbarnsfamiler, ungdom og eldre. Men hva med oss voksne som sitter alene?