Det er enighet på Stortinget om å redusere lakseskatten fra 35 til 25 prosent. Samtidig gjøres det flere andre endringer.

Forslaget bygger på modellen lagt fram av regjeringen, med følgende endringer:

  • Den effektive skattesatsen reduseres fra 35 prosent til 25 prosent.
  • Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 prosent til 75 prosent.
  • Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023.
  • I tillegg fremmes det flere anmodningsforslag for å styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling.

Det har vært harde forhandlinger i Stortinget helt inn i siste runde.

Hovedkravet i boks

Partiene mener enigheten gir forutsigbarhet, sikrer investeringer i næringen og gir viktige inntekter til fellesskapet.

– Etter en lang prosess sikrer vi nå at Stortinget vedtar prinsippet om grunnrente i havbruk. Avtalepartene sikrer også flertall for en skattesats på 25 prosent og en økning i rabatten på formuesskatteverdien for oppdrettskonsesjoner til 75 prosent, sier saksordfører Geir Pollestad (Sp).

– Det er nå bred tverrpolitisk støtte i Stortinget for grunnrenteskatt på havbruk. Det er veldig bra at en viktig næring for Norge nå får forutsigbare rammevilkår. Vi får nå på plass en historisk grunnrenteskatt i Norge som gjør at næring som bruker fellesareal til næringsvirksomhet betaler en skatt til fellesskapet og lokalsamfunnene som har oppdrettsvirksomhet, sier leder i finanskomiteen Eigil Knutsen (Ap)

– Venstre har fått gjennomslag for vårt hovedkrav om å senke skattesatsen til 25 prosent, i tillegg til flere miljøseire. Kyst-Norge har ikke råd til at Stortinget driver politisk spill og skaper usikkerhet rundt en av våre viktigste næringer. Dette er en god løsning både for kysten, havbruksnæringen og fellesskapet, sier Sveinung Rotevatn.

Regjeringen kom høsten 2022 med forslag om innføring av grunnrenteskatt på havbruk. Siden da har AN publisert en rekke saker med reaksjoner fra næringen:

Stortingsrepresentant Irene Ojala (PF) sier det har vært viktig å få på plass en løsning som sikrer distriktsarbeidsplasser.

– Grunnrenteskatt på oppdrett ville nå blitt innført uansett – og Pasientfokus er glad for å bidra til at skatten blir lavere og får en bedre innretning enn den ellers kunne fått. For Pasientfokus sin del har det vært viktig å få på plass en løsning som sikrer distriktsarbeidsplasser, som er bedre for de mindre familie- og lokalt eide anleggene, som bidrar til en miljøvennlig utvikling i næringa og som gjør bransjen fortsatt attraktiv for unge gründere og andre som har lyst til å satse i næringen.

Avtalen innebærer at partiene vil fremme et felles forslag til behandlingen av saken i Stortinget 31. mai. Det er flere partier enn avtalepartene som slutter seg til prinsippet om grunnrenteskatt i havbruksnæringen.

– Vi blir holdt for narr

Så nylig som torsdag morgen publiserte Avisa Nordland en sak hvor laksebaron Geir Wenberg uttrykte sin mening om usikkerheten rundt grunnrenteskatten og lakseskatten.

– Næringen sine rammevilkår må være forutsigbare. De som sitter på makta innenfor vår næring er på ville veier. Det er ikke bærekraftig å drive uten forutsigbarhet. Nå har vi ventet i sju måneder på å få vite hva vi må betale i skatt, og det er fullstendig uholdbart. Vi blir holdt for narr, og det setter en hel næring i sjakk, uttalte Wenberg.