Endringer i årets ferieplaner kan få store konsekvenser: – Det vil bli en krisesommer