Tor Einar B. Andersen er lærer og sikkert smart nok, men i AN går han langt i å forsøke å bevise at jorda er flat. Han forteller angstdirrende om en dame i Australia som skal ha det endelige beviset for at 5G-nettet dreper biene verden over, og trolig legger masten den flate jorden vår øde og forlatt.
I mange tiår har forskere over hele verden søkt etter årsaken til hvorfor så mange honningbier dør.
Det nærmeste de har kommet, er at det sannsynligvis dreier seg om en blanding av monokulturer og sprøytemidler i landbruket, stress påført av kommersiell driftsteknikk og en solid blanding av flere andre faktorer.
Resultatet av to pluss to pluss to, blir ikke seks men kanskje tolv eller tretti.
De, forskerne, vet ikke sikkert, men de er trolig inne på noe etter alle årene.
Synd at ikke birøktbransjen ringte lærer Andersen tidligere. Det var altså så enkelt at man bare kunne fjernet en 5G-mast i Australia.
En birøkter sa til meg en gang at til et hvert vanskelig spørsmål finnes det alltid et enkelt og bastant svar. – Som er feil.
Kanskje Andersen og jeg skulle tatt en studietur og lett opp damen uten liv i sin australske hage.
Trolig finnes hun ikke, Andersen ble lurt og skremt helt unødig og kanskje faller vi utenfor kanten av jorda.
Nei, vi blir hjemme. Det går nok bra litt til, skal du se.
Roar Ree Kirkevold, birøkter og forfatter.