Om å brøyte sykkelveiene før en brøyter bilveiene – svar på kommentaren fra Kjetil R. Anda.

Enda en journalist som tenker med feil ende av kroppen...

Hvis Bodø kommune har vedtatt en «visjon» om å følge denne strategien – må det antakelig bero på at bystyret har vært i avmakt mot plagsomme kondom-sykelister som har fått kvoteplass i bystyret.

Omtrent på samme måte som når foreldrene ønsker å avslutte maset fra ungene og gir etter og sier ja til å kjøpe siste skrik av mobiltelefon eller annet som kan stanse maset.

Jeg håper ikke vårt bystyre kopierer en slik foreldremodel...